אל תמשוך שיקים מעבר למסגרות המאושרות

אם מסגרת האשראי של העסק שלך עומדת על סכום מסוים, בצע סדרת פעולות קבועות שתבטחנה כי לא תחרוג בשום אופן ממסגרת זו. לאזהרה זן חשיבות יתר נוכח הוראת בנק ישראל כי חשבון, שלפחות עשרה שיקים חזרו בו מסיבת אכ"מ (אין כיסוי מספיק), יהפוך מיד למוגבל. מנהל, שלא יידע לשמור על מסגרת האשראי שהועמדה לו, יוגבל מיידית בהתאם להוראה זו של בנק ישראל ועלול למצוא את עצמו עד מהרה במעמד של חדל פירעון. המסגרת שנקבעה לך על ידי הבנק, ובהסכמתך המלאה, חייבת להיות נר לרגליך בכל הפעילויות העסקיות שלך.

 

אזכיר בנקודה זו כי עד לפני מספר שנים, חריגה מזערית כמו של שלושה שקלים, שלושים ואפילו שלוש מאות שקלים, הייתה אפשרית ואף מקובלת. ניתן היה אז לחרוג ממסגרת האשראי בסכומים נמוכים. אבל כיום, גם חריגה של שקל אחד עלולה לגרום להגבלת החשבון על ידי החזרת שיקים מסיבת אכ"מ. ההחלטה אם להתחשב במספר השיקים שחזרו כקריטריון להגבלת החשבון איננה נמצאת בידיו של הבנקאי אלא היא אוטומטית ונעשית בפיקוחו של בנק ישראל. חריגה כזאת יכולה לעלות, בתוך מספר ימים ואם לא תנוהל בצורה נכונה – בהגבלת החשבון.

במידה ובתור בעל עסק יש לך צורך להגדיל את מסגרת האשראי הבנקאי, עדיף לשלם עמלת הקצאת אשראי (עמלה המשולמת גם אם לא ניצלת את מסגרת האשראי שאושרה לך) למשך פרק זמן קצר גם אם רק לאחריו תנצל אותה. כלומר, עדיף לתת מראש בטחונות או ערבויות שיאפשרו לך מסגרת אשראי גבוהה יותר ממה שאתה צריך, כך שביום בו יהיה בהם צורך, מסגרת האשראי הנוסף תעמוד לרשותך במלואה וללא כל עיכובים. פעילות זו עדיפה על פני העמדת כל הבטחונות שברשותך לצורך לקיחת מסגרת אשראי מירבית, לא תמיד נחוצה, אבל תמיד נתונה לעינו הפקוחה והצמודה של הבנק.

ישנן שתי סיבות נוספות לכך – ראשית, העלות של הקצאת מסגרת אשראי מיידית גבוהה יהיה תמיד גבוה מהרגיל. שנית, הסבירות שתקבל מסגרת אשראי גבוהה יותר לפי בקשתך, בדחיפות הנחוצה לך, תהיה נמוכה יותר. מכאן גם נובע שאם אתה מעריך שתזדקק למסגרת אשראי של שלוש מאות אלף שקלים, הגש לבנקאי שלך בקשה לשש מאות אלף שקלים. גם אם, במקרה הטוב ובקשתך אושרה, תיהנה ממסגרות פנויות של כמה מאות אלפי שקלים, שתעמודנה לרשותך ללא שימוש, מצבך יהיה מעולה יחסית למצבו של אותו איש עסקים הנזקק בדחיפות למסגרת אשראי גבוהה יותר.