הפרד את החשבון העסקי מהחשבון הפרטי שלך

נהל את חשבון הבנק הפרטי שלך בנפרד, ייתכן שעדיף אפילו בבנק אחר, מאשר החשבון העסקי. ניסיון של שנים רבות בעבודה עם בנקים הראה כי במקרים של חדלות פירעון של העסק, ההגנה על החשבון הפרטי של בעל החברה קלה ונוחה יותר אם הוא מתנהל בבנק אחר ולא במרכז העסקים של הבנק בו מנוהל חשבון החברה.

הדבר נכון שבעתיים לגבי עוסק מורשה עצמאי המנהל את חשבון העסק שלו במשולב עם החשבון הפרטי מבלי לבצע הפרדה.

אך קיימת לכך סיבה נוספת. חלק מתוך ההשקעות של יזם ושל מנכ"ל ממונפות בדרך כלל על ידי הבנק. הבנק, במקום לתת הלוואה ולקחת את הסיכון על עצמו, יעדיף תמיד כי בעל החברה ישעבד את החשבון הפרטי שלו על הנכסים המנוהלים בו לטובת ההשקעה. במקרים שההשקעה נשאה פירות, לא נגרם כל נזק אבל העובדה כי החשבון הפרטי משועבד במלואו לחשבון העסקי לצרכי העמדת הלוואה או להשקעה כלשהי, מסוכנת מאוד ומסכנת את בעל החברה באופן אישי. אם החשבון הפרטי היה מתנהל בבנק אחר, לבנק העסקי לא היה כל מידע בדבר יכולותיו ונכסיו האישיים של הבעלים ומצב זה היה נמנע מלכתחילה.