חסרונות חשבון הבנק המשותף

בתחילת דרכו של חברי, שהוא עורך דין בהכשרתו, דרשה אשתו כי חשבון הבנק העסקי שייפתח, יהיה משותף לשניהם, וכך היה. החבר טיפל בכל העניינים הכספיים, הן של העסק והן של התא המשפחתי, בצורה מכובדת ומסודרת. הוא צרך אשראי הכרחי, לקח הלוואות במידת הצורך והקפיד על ניהול תקין של החשבון בהתאם לכללים הנדרשים.

לאחר מספר שנים החליטו בני הזוג לפרק את הנישואין. לפי תנאי ההסכם שנערך ביניהם, פנה חברי לבנק וביקש להוציא את גרושתו מחשבון הבנק. להפתעתו, דרש ממנו הבנק תשלום בסך של 3 מיליון ש"ח כנגד שחרור הגרושה מערבויותיה בבנק. כיוון ולא היה באפשרותו לשלם סכום זה במיידי, הוא מצא את עצמו במצב של הפרת הסכם מול גרושתו.

המלצתי בעניין זה היא חד-משמעית – אין צורך בחשבון בנק אחד משותף. ניתן בהחלט לנהל חשבון אחד על שם אחד מבני הזוג כאשר לבן הזוג האחר יהיה ייפוי כוח לבצע פעולות בחשבון מבלי שתהיה לו או לה אחריות אישית ו/או ערבות אישית לחשבון.

להמלצה זו משנה חשיבות אם, חס וחלילה, חשבון מסוג זה הגיע לחדלות פירעון ואז לא ניתן יהיה לפגוע גם בזכויותיו של בן הזוג האחר, ששמו לא התנוסס על חשבון הבנק. כפי שנאמר כבר בפרק קודם, זכור: חתימתך שווה זהב ועליך להתייחס אליה בהתאם.