כללי

אחד הספקים המרכזיים של כל בית עסק, מפעל, חברה או כל גוף עסקי אחר הוא הבנק. אל מול החברה בעירבון מוגבל, השותפות, או למול התאגיד – עומד קונצרן ענק בדמות הבנק. אל מול מנהל הכספים או המנכ"ל שלך או, במקרים רבים, ישירות מולך, יעמוד מנהל סניף.

 

ישנה חשיבות גבוהה מאוד לדרך בה אתה מנהל את מערכת העסקים שלך למול הבנק. רמת האמון שהבנק ייתן בך תשפיע על העמלה שאתה משלם, על הביטחונות שתתבקש לתת, על גובה השעבודים עליהם יבקשו שתחתום ובעצם – על כל פעילות הקשורה אליו.

הבנק הוא ספק מרכזי, חשוב ומורכב מאוד מבחינת כל עסק ולכן יש צורך להשקיע מחשבה עמוקה בניהול מערכת היחסים העסקיים, האישיים, והמקצועיים מולו. התנהלות נכונה יכולה להיות מפתח להצלחה שלך כבעל עסק אבל מצד שני, התנהלות שגויה או בלתי נכונה אל מול מנהל הסניף המקומי, עלולה להסביר את איבודה של ההשקעה הכספית שביצעת.

אזכיר בנקודה זו כי המחוקק במדינת ישראל (כמו גם במדינות רבות אחרות בעולם המודרני המערבי) הבין כי הבנקים נמצאים בעמדת כוח עדיפה בהרבה על פני בעלי החברות, המנכ"לים ומנהלי הכספים הפועלים מולם מכאן שאם לא יגביל את הבנקים, מנהלי הסניפים עלולים לנצל זאת לרעה מבחינת הלקוחות, מה שיביא, בסופו של דבר, לפגיעה בכלכלה הישראלית. ולכן, דאג המחוקק כי הבנקים יימצאו תחת מעטה הדוק וקפדני של רגולציה, פיקוח, בקרה, חוקים ותקנות.

לחלק מהפעולות שמבצע הבנק מולך יכולות להיות השלכות כלכליות משמעותיות על העסק שלך. די אם אזכיר פעולה כגון הקטנת מסגרת האשראי שהוקצה לך. זו הסיבה שיש חשיבות עליונה כי כל מנכ"ל או יזם עסקי ילמד ויבין את הכללים ואת החוקים של ההתנהלות למול מנהל הסניף בו מנוהל החשבון העסקי. פרק זה יחזור וידגיש כי באי לימוד מקיף או הבנה של מערכת היחסים עם הבנק, יש משום העלאת רמת הסיכון של החברה שלך, טובה ככל שתהיה, וחשיפתה לקשיים ולכשלים. ברם, היכרות טובה עם זירת הפעילות הבנקאית, תשפר מאוד את הסיכויים שלך להצליח בעולם העסקים, עולם, לעתים אכזרי, בו לבנקים יש משמעות חיונית להצלחה הכלכלית של כל בית עסק או חברה.