לעולם אל תפתיע את הבנקאי שלך

קיים רק מצב אחד בו אני ממליץ בחום להפתיע את הבנקאי שלך – כאשר תזכה בלוטו או בטוטו. באותו יום אתה רשאי להפתיע אותו מאוד כאשר תבוא להפקיד בבנק שיק מזומן על סכום של עשרים מיליון שקלים. זה יפתיע אותו מאוד. אבל זהו סוג ההפתעה היחיד עליו אני ממליץ ללקוחותיי בנקודות המגע שלהם עם מנהל סניף הבנק.

בשאר האירועים של החיים, של העסקים, מומלץ בתכלית האיסור שלא לעשות שום פעולה מכל סוג שהיא שתגרום למנהל הבנק להיות מופתע.

חשוב לזכור כי בנק הוא תאגיד כלכלי הפועל למטרות רווח. בנק הוא גורם עסקי גדול מאוד שאחד מהמאפיינים העיקריים שלו הוא הימנעות מלקיחת סיכונים. לבנקאים יש רתיעה טבעית מכול מה שאינו בטוח או ודאי. הפתעות, מבחינתם של הבנקאים, מעידות על ניהול שגוי של העסק או על קרות מקרה גרוע מבחינה עסקית וכלכלית. עשה הכול על מנת שלא להפתיע את הבנקאי שלך – לא עם בקשות דחופות, לא עם דרישות בלתי הגיוניות בגלל לוחות זמנים קצרים ביותר ולא נכונים כלכלית וגם לא תוך שימוש בחוצפה ישראלית התובעת "מהרגע להרגע" – השתדל לעבוד למול הבנק בצורה מאוד שמרנית ומסודרת.

שליטה מוחלטת שלך בכל הנושאים הכספיים של העסק שלך, עשויה להביא לכך שהבנקאי שלך יעריך אותך יותר ויראה נטייה ללכת לקראתך ברוב הנושאים שתעלה בפניו. מנהלים שלא "מחוברים" לצדדים הכספיים / פיננסיים של העסק שהם מנהלים נתפסים ככאלה שעלולים להפתיע את מנהל הבנק ולכן גם מקבלים ממנו "ניקוד" נמוך יותר בבואם לנהל משא ומתן או לקבל אשראי.

מהי ההתנהלות הנכונה למניעת העמדת הבנק בפני הפתעות? להלן מספר כללי יסוד ועקרונות מאוד ברורים בנושא זה:

· לעולם לא תודיע למנהל הבנק על אירועים שליליים שקרו בעסק ברגע האחרון.

· הקפד לתת למנהל האחראי בבנק מספר ימים כדי ללמוד ולהבין את המשמעויות של הבקשות החריגות שלך.

· עשה כל מאמץ כדי שלא להיות "על הקצה" עם מסגרת האשראי שלך.

· דאג להיות מצויד בביטחונות רזרביים כדי שבמידה ותידרש, תוכל לשלוף אותם כקלף מיקוח לבקשות שונות מצדך, כמו להגדלת האובליגו, למשל.

· הפעל מסגרת בקרה שוטפת על תזרים המזומנים של החברה.

· לפני ביצוע תשלום בסכום גבוה – עדכן את מנהל הסניף.

· אם אתה יודע על שיק של לקוח שאמור לחזור – עדכן את מנהל הבנק קודם.

· בכל מצב בו יש לך מידע מוקדם כי החשבון שלך עומד להיות מעוקל (על ידי רשויות מיסים, זוכים בתיקי הוצאה לפועל וכדומה), עדכן מיד את מנהל הבנק וכן הבא לידיעתו את הפעילויות בהן אתה עומד לנקוט על מנת לבטל עיקולים אלה.

· אל תעמיד את מנהל הבנק במצבים של חוסר ברירה לגבי תשלומי מסים המתבצעים בכל 15 לחודש.

· הבא תמיד לידיעתו של מנהל הסניף כל שינוי בפעילות החברה שעלול להשפיע על תזרים המזומנים, עוד בטרם שיתרחש.

· הודע לבנק באופן מיידי על הוספת או גריעת שותף.

· דווח מיד על פיטורי עובד שהיה איש הקשר בחברתך עם הבנק.

· הבא לידיעת מנהל העסקים בבנק כל קיטון נראה באופק של הפעילויות הכלכליות.

· דווח על כל גריעה של לקוח אסטרטגי של החברה.

· הודע מיד לבנק על כשל עסקי חמור, במידה והתרחש.