פעל תמיד בלפחות שני חשבונות בנק

אחת ההמלצות החשובות כאשר עוסקים בנושא של ניהול סיכונים עסקיים היא לפתוח לפחות שני חשבונות בנק בשני בנקים שונים. הסיבה לכך היא פשוטה. לעתים, מספיק שאחד ממנהלי הסניף בו מתנהל החשבון שלך מתחלף, וכל הידע שהוא צבר עליך ועל היכולות שלך, כל מערכת היחסים שהתפתחה ביניכם

– נעלמו באחת. לפתע תיבדק מחדש מסגרת האשראי שלך וללא שום סיבה נראית לעין יחליט המנהל החדש על הקטנתה. לפעמים, די באירוע קטן מסוג זה לגרום לקריסתה של חברה. פתיחת שני חשבונות בנק היא, לכן, הכרחית.

אגב, ראוי לציין כי את פתיחת החשבון השני רצוי לעשות כאשר ההתנהלות הכספית תקינה, תזרים המזומנים מבוקר ומפוקח היטב והמאזן מצביע על רווחיות. בשום פנים אין לפתוח חשבון שני בקרות אירוע תזרימי שלילי או כאשר נתוני החברה הם בעייתיים. הדבר דומה לנתינת אקמול לחולה סופני. כמו כן לא רצוי לפתוח חשבון נוסף כאשר החשבון הראשון המרכזי נמצא בבעיות. הדרך הנכונה לפעול היא לפתוח את החשבון הנוסף בתנאים נוחים, אפילו, בתחילת פעילותו של העסק.