כשאתה לא יודע את החוק – בדוק (וגם כאשר אתה יודע)

פעמים רבות הזדמן לי לפגוש אנשי עסקים שחשבו שהם יודעים את התשובות לשאלות או לסוגיות משפטיות, כאלו או אחרות. ברוב המקרים הסתבר לי התשובות לא היו נכונות, ואם במקרה קלעו למטרה, הרי שזה היה פרי ניחוש ולא ידע. בפגישות מעין אלו אני נוהג להציג בפניהם עשר שאלות, שבדרך כלל לקוחות מתוך עולם התוכן שבו הם פועלים.

שאלות, שהחוק לגביהן הוא מאוד ברור ושהכללים ידועים ומוכרים. בפועל, מספיק שהתשובות שלהם תחרוגנה במעט ממסגרת החוק או שתהיינה רק דומות למה שהתכוון המחוקק ולא נאמנות לו, והסיכוי להיווצרות תקלה שעלולה לגרום לנזק רב, עולה בהתאמה.

אם זה המצב כאשר "יודעים" את החוק – קל וחומר כאשר מדובר במצבים חדשים, מורכבים, מסובכים או בהשקעה חדשה שהמשקיע או היזם לא מכיר את התקנות ואת החוק לגביה.

צריך ללמוד, להכיר, להבין את רוח הדברים ואת הכוונה של המחוקק, ולפעול לפי רוח זו ולפי נהלים וחוקים אלה. כשלא יודעים את החוק, חייבים להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום. עדיף לשלם שכר טרחה לעורך דין על ייעוץ של שלוש-ארבע שעות, ללמוד את החוקים והתקנות ולפעול על פיהם, מאשר לעשות טעויות. עדיף לשלם למומחה בתחום המשפטי, אפילו שכר גבוה, כדי שיסביר וילמד את הכללים והחוקים – מאשר לטעות אפילו פעם אחד ולהיות נאלצים אז לשלם לו פי כמה וכמה בגין עשרות שעות של ייצוג משפטי, הכנת כתבי הגנה, או להיות חייבים לשלם כופר או קנס או, במקרה הגרוע ביותר – אף להישלח לכלא.

לאור כל אלה, מיותר לציין את המלצתי הבאה – למד את החוקים ואת הכללים והתייעץ עם המומחה בתחום בטרם תפעל. זכור כי מרבית הטעויות והשגיאות העסקיות נובעות מאי-שימוש באותם מומחים. נכון ששכר הלימוד עלול להיות יקר, אבל אתה יכול להיות סמוך ובטוח כי הפסדך ייצא בשכרך. הלימוד וההכנה על ידי היועץ המשפטי או רואה החשבון של החברה יגזלו, אמנם, מספר שעות מזמנך, אבל מחיר הטעויות שתימנענה עלול להיות גבוה עשרות מונים.