לעולם אל תזלזל בשום חוק או תקנה

במערכת החוקים של מדינת ישראל לא ניתן למצוא שום חוק, תקנה פשוטה או סעיף שאפשר להגדירם כמטופשים. יש להתייחס אל כל החוקים, ההוראות והתקנות בצורה רצינית ושווה. גם תקנה שנראית על פניה כלא הגיונית או כלא ברורה, היא תקנה שיש חובה לפעול על פיה. השאלה איננה האם החוק הזה הגיוני בעיניו של היזם.

בכל מקרה, חובתו ליישם אותו, גם אם החוק נראה לו בלתי הגיוני, שגוי או מוטעה. כל עוד לא שונה החוק או התקנה, חייבים לציית לה.

הנטייה, הישראלית כל כך, לזלזל בתקנה עלומה או בחוק זניח שמעטים שמעו עליו, היא שגויה ועלולה, בסופו של דבר, לגרום לנזקים כבדים. לעיתים, ההוראות הן מאוד ברורות, מאוד חד-משמעיות ומוכרות לכול. אך לעיתים, מסתתרים בתוך החוקים סעיפים בעייתיים ולפעמים גם, מאוד מורכבים. בקרב הרבה מנהלים רוֹוחת נטייה מוטעית לזלזל ואולי אפילו להקטין בערכן של תקנות מסוג זה. בעיני המחוקק לא קיים מושג הנקרא סעיף קטן או תת-סעיף אזוטרי. בפועל, כל חוק, יהיו סעיפיו אשר יהיו, הוא חוק.

אתן דוגמה מצוינת ל"סעיף קטן" כזה בחוק, שההתעלמות ממנו עלתה לעסק כסף רב. כולנו בעד איכות הסביבה, כולם חושבים ירוק ופועלים על מנת שלא לזהם את המדינה. בעל חברה לייצור דטרגנטים מצא את עצמו נקנס בעשרות אלפי שקלים על ידי המשרד לאיכות הסביבה אחרי שהתברר כי עובד שלו שפך לביוב העירוני חומר שהופיע בנספח מוצנע של רשימת החומרים האסורים להישפך ברשות הכלל, כולל גם לרשת הביוב הכללי.

אי ידיעת החוק איננה פוטרת – וכלל זה מעביר אותנו במעבר חד לפרק הבא.