השתמש, באופן קבוע גם בשירותיו של רואה חשבון

בדומה לפרק הקודם הדן בחשיבותו של עורך הדין לעסק, גם פרק זה יעסוק בחשיבות שיש ליחס לעבודה שוטפת עם רואה החשבון. לעיתים, ישנם שיקולי מס שהם מאוד פשוטים ומאוד ברורים לכולם. אבל לעיתים, פעילות לא נכונה מצד איש העסקים בתחום זה עלולה לגרור אותו לקשיים ולהפסדים, אך ורק בגלל שימוש בשיקולי מס לא נכונים.

רואה חשבון שמכיר את החברה שלך, שמסייע בקידום המיזם שלך, ומעורב בהחלטות – יכול בהחלט להיות גורם מכוון, מייעץ ומסייע.

בנקודה זו ברצוני להצביע על המלצה בעלת חשיבות מאין כמוה להתנהלות העסקית. אחת לשנה, עם סיום עריכת הדוחות השנתיים, בקש פגישת יעוץ עם רואה חשבון חיצוני. הבהר לו מראש כי מטרת הפגישה אינה קידום מכירות שלו כרואה חשבון פוטנציאלי לשנת הכספים הבאה אלא להתייעץ עימו כרואה חשבון חיצוני במטרה לקבל פרספקטיבה על העסק מזווית ראייה מקצועית אחרת. הצג בפניו את פעילויות החברה, את המאזנים, את הדוחות של החברה ובקש את חוות דעתו. אציין כי אני מכיר מספר לא קטן של מקרים בהם ההערות וההארות של רואה החשבון החיצוני היו מועילות ומאירות עיניים וחסכו לחברה סכומי מס גדולים וזאת, רק על ידי רתימת תקנות מס מתאימות לטובת העסק, ובמסגרת החוק, כמובן.

בעל עסק הפוגש את רואה החשבון שלו רק אחת לשנה, בעת החתימה על הדוחות השנתיים – עושה עוול לעצמו ולחברה שהוא מנהל. על רואה החשבון להיות מעורב בפעילות העסקית של החברה באופן שוטף ולאורך כל השנה. רואה החשבון חייב להיות גם מעורב בקרות אירועים שלהם יכולה להיות השפעה מכרעת על המאזן או על הדוחות הכספיים של החברה.