תמיד תזכור כי בכל מקום – חתימה שווה זהב

התייחס לחתימתך כאל חתימת זהב. כלומר, היה וחתמת לבן משפחה, חבר, או לכל אחד כערב, עליך לדעת כי במידה והוא לא ישלם את חובו, כי אז אתה הוא זה שעליו יהיה לשלם במקומו. החתימה אינה עניין של מה בכך. זכור שהיא שווה זהב, אם תהיה מוכן לתת זהב לחבר, לבן משפחה

או לכל אחד אחר, כי אז אין גם בעיה שתחתום עבורם.

לא מעטים מתייחסים אל חתימותיהם כאל עניין פעוט, "זה בסך הכול חתימה". במרבית המקרים החותם אינו מעלה על דעתו כי יגיע אי פעם לתשלום החוב בעצמו, הרי הוא פשוט "עוזר לבן המשפחה".

כדי להבין את העוצמה החזקה החבויה ב"חתימה פשוטה" שכזו כדאי ללמוד מהמקרה הבא. מנהל עבודה בחברה שהיה בהליכי גירושין ביקש את הסיוע של אחד העובדים שלו. הוא ביקש מהעובד לסייע לו לצאת מהארץ על ידי חתימה כערב לתשלום מזונות. העובד, כערב לתשלומי המזונות של הבוס שלו, חתם בבית המשפט על תצהיר במסגרתו התחייב לקחת על עצמו את התשלום החודשי וכל תשלום אחר לו התחייב הגבר הגרוש בהסכם הגירושין, כל זמן שהוא שוהה בחו"ל. הגרוש יצא לנסיעות קצרות לחו"ל 3 פעמים ואכן חזר, אך בפעם הרביעית נעלם ולא שב. הניסיונות לאתר אותו עלו בתוהו והוא נעלם אי שם ברחבי העולם. בדיוק כמצופה, הגרושה פעלה במסגרת ההוצאה לפועל כנגד הערב וביקשה לחייב אותו בתשלומי המזונות וכך היה.

לאחר שהערב שילם מאות אלפי שקלים תשלומי מזונות של מנהל העבודה הקודם שלו במשך מספר שנים, הוא הגיש בקשה לבית המשפט להשתחרר מערבותו. בית המשפט דחה את תביעתו וקבע כי על הערב להמשיך ולשלם את מזונות הילדים בהתאם להסכם הגירושין. בית המשפט הדגיש כי מטרת הערבות היא להחליף את הערב באופן מלא ולבוא בנעליו כך שביטחונה של הגרושה ותשלומי המזונות לא ייפגעו בכל צורה שהיא, גם בשל ביטול צו עיכוב היציאה של הגרוש. קביעת בית המשפט התבססה גם על הסתמכותה של האישה וילדיה שבמקרה ונבצר מהחייב לעמוד בהתחייבויותיו, ישלם הערב במקום הגרוש. החתימה של העובד בגין חובותיו של הבוס שלו הפכה את אלה להיות לחובותיו הוא, כאילו הוא היה האבא הגרוש של הילדים וכאילו היה הוא חייב לתת להם כל חודש כסף למחיה ולדיור. חתימה אחת "קטנה" שגרמה לטעות ענקית שעלתה לו מאות אלפי שקלים, שלא לדבר על עוגמת הנפש הרבה שהייתה מנת חלקו.

יש אנשים שמכירים היטב את המשפטים הבאים: "אתה חייב לעזור לי", "בבקשה, אתה הרי מכיר אותי", "זה סתם נייר חסר משמעות", "אני הייתי חותם עבורך", "מה, לי לא תחתום?", "אני הייתי חותם לך בכיף אם היית צריך", "ממילא לא ידברו איתך בחיים" – אלה הם רק מקצת הדוגמאות של משפטים שאני שומע כעורך דין משני הצדדים של המתרס, גם כאשר אני (משרדי) יוצר קשר עם הערֵבים החייבים וגם כאשר אלה באים לקבל סיוע משפטי אל מול הנושים הנוקטים נגדם בהליכים כדי לגבות את החוב.

ערבות אישית איננה סתם פיסת נייר. היא אינה דבר של מה בכך, דבר שולי או זניח. ערבות אישית של אדם, בין אם ניתנת לקרוב משפחה שלו או לחברה בעירבון מוגבל, היא בגדר הסכם שבו אותו אדם מצהיר כי אם החייב לא ישלם את חובו, הוא, הערב, ייכנס במלואו לנעליים של הערב ויהיה אחראי לפירעון מלוא החוב. הערבות האישית שאתה תתבקש לחתום לחבר טוב מהצבא או לאבא או לקרוב משפחה היא התחייבות אישית שלך לפרוע את כל החוב במלואו כאילו אתה אישית חב אותו (רק בלי המילה כאילו). זאת אומרת – בפעם הבאה שמי מקרב חבריך או מכריך מבקש ממך לחתום על ערבות אישית, שאל את עצמך האם אתה היית זה שנהנה מהבית שלו? (כי אתה עומד לשלם עליו), האם אתה נהגת ברכב שלו? (כי אתה עומד לשלם כאילו הוא שלך) והאם אתה האחראי ליצירת החוב בעקבות כשל עסקי גרוע? (כי אתה הוא זה שיידרש לפרוע את כל חובו של חברך במקומו). היה והתשובות לשאלות אלו הן חיוביות – כי אז חתום. היה ותשובותיך לשאלות הללו הן לא מוחלט – אל תחתום.

לעיתים, אנשים חותמים ערבות אישית לקרובי משפחה או לחברים פשוט כי לא נעים להם מהם. טיפ זה בא להזכיר דבר מאוד חשוב – בחתימתך על ערבות אישית אתה מתחייב לקחת על עצמך, ברגע שהאדם שחתמת עבורו לא ישלם, את מלוא החוב. הדבר נתון לשיקולך – אם לזה אתה מוכן, ובת הזוג שלך 'מאושרת' מזה.

אי הנעימות הכרוכה בסירוב לחתום לחבר או לקרוב משפחה תתחלף מהר מאוד בהבנה כי התפקיד שלך הוא להגן על הרכוש שלך ולוודא כי אף אחד לא נוגס בו בשום צורה. עדיף להרגיש אי נעימות רגעית בשל תשובה שלילית מאשר להיות אחראי לתשלום מלוא חובו של זה שנהג בצורה גרועה בהשקעות שלו או ברכושו והפך להיות לחייב בעצמו.

במקרה אחר שהתפרסם, חתימה על ערבות לבן משפחה התגלתה כטעות איומה. מרים, בהיותה נשואה, לא התערבה כלל בניהול הכלכלי/ הכספי של התא המשפחתי והשאירה זאת בידי בעלה. לאחר גירושיה ולאחר שקיבלה את חלקה ברכוש המשותף, העבירה סך של כ-2 מיליון ש"ח לידי אחיה בו נתנה אמון מלא. היא עשתה זאת על מנת שימשיך וינהל את הצד הכספי לפי שיקול דעתו ועל הצד הטוב ביותר.

יתירה מזאת, מרים ניאותה לבקשת אחיה ואישרה לבנק כי חשבונה בבנק ישמש כערובה לחשבון אחיה בבנק. בדיעבד התברר לה כי אחיה עסק במתן הלוואות בשוק האפור. בחשבון הבנק של האח הופקדו במהלך תקופה ארוכה סכומים של עשרות מיליוני שקלים שהעלו את חשד הבנק שהחשבון משמש להלבנת הון. לאחר שהחשבון הגיע ליתרת חוב בסך של כמיליון ₪, דרש הבנק מהאח לסלק את יתרת החוב וגם לסגור את החשבון. האח החליט לכסות את חובו בכספים שאחותו הפקידה בידיו הנאמנות.

מרים איבדה את כספה והאחראי לכך היה האדם שהיה קרוב אליה ביותר, הכסף אבד לעולמים ולא שב. בדיון בבית המשפט קיבלה האחות פסק דין כנגד אחיה כי עליו לפצות אותה במלוא הסכום שגזל ממנה. האם האח שילם? או שמא הסתתר מאחורי צו להגנה מפני נושים כך שגם מרים תיאלץ להמתין לכסף ממנו עד סוף הדורות. למזלה הגדול, בית המשפט קבע גם כי נפל פגם בהתנהלותו של הבנק משום שלא עדכן את מרים בהיקף הפעילות של אחיה – ברמות האשראי המאושרות ובהלוואות שלקח. בית המשפט חייב על כן את הבנק לפצות את מרים באופן חלקי משום שגם מרים התרשלה וסמכה על אחיה מבלי לערוך את הבירורים המתאימים.