תן עדיפות להשקעות שבהן שני הצדדים מסכנים כסף

היזמים הטובים ביותר הם אלה המוכנים, קודם כל, להשקיע ולהסתכן בהפסד כספם שלהם בטרם הם מסכנים את כספם של אחרים. כך, יזם שהשקיע את מיטב כספו, וחדור אמונה הגיע לשקל האחרון ורק אז פנה לחיפוש השקעה חיצונית, יזכה לאמונו של משקיע ביתר קלות מהיזם שלא השקיע כלל מכספו.

 

כך יוצא כי האינטרס של היזם, לאחר שהשקיע הון רב בפיתוח המיזם/הרעיון שלו, יהיה לשמור על כספו וכפועל יוצא מכך – שישמור גם על כספך. מאחר והיזם סיכן את כספו האישי, הוא ידאג הרבה יותר לרווחים של אותה השקעה. אם תוכל לבצע עסקה בה שני הצדדים מסכנים את כספם ולא רק אתה – היה סמוך ובטוח כי זוהי עסקה עדיפה.

מאחורי הצהרה זו עומדת עובדת חיים מאוד פשוטה. המשפט OPM מהווה תמיד סמן ימני למשוואה הקובעת מתי הצד השני מתייחס לכסף כאל שלו ועושה בו שימוש חכם (Our People's Money) ובאיזה מקרים הצד השני (השותף) מתייחס לכסף כאילו שייך לאנשים זרים ומסכן אותו מבלי להפעיל שיקול דעת או בלי פיקוח ובקרה (Other People's Money). כדי להבטיח (או כמעט להבטיח) כי אותו אדם יפעיל את אותו שיקול דעת גם עם הכסף שלך, עשה מאמצים לכך שהוא יסכן גם את כספו.

ישנם מחקרים רבים שמראים כי כאשר אנשים עובדים עם כסף של אחרים, מידת הסיכון שהם מרשים לעצמם לקחת עם כסף זה גדולה יותר מאשר כאשר הם משחקים בכספים האישיים שלהם. אפשר לראות את זה גם במצבים בהם אנשים נמצאים בבתים הפרטיים שלהם וחוסכים בחשמל (תאורה ומזגנים) כאשר הם משגיחים שלא ידלקו שלא לצורך במקומות בהם אין בני הבית מצויים. לעומת זאת, במקומות עבודתם, דולקים האורות והמזגנים פועלים שעות על גבי שעות – גם כאשר אין אף אחד בחדר שיכול ליהנות מהתאורה או מהמזגן. כאשר השותף השקיע אף הוא כסף, הסבירות שהוא ינהג בו בזהירות הנדרשת, עולה עשרות מונים.