הימנע בתכלית האיסור מהחלפת שיקים

מספר גדול של עסקים לגיטימיים במדינת ישראל פועלים על בסיס של שיקים דחויים המשמשים כבטחונות ואשר בגינם הבנק נותן ומעמיד קווי אשראי. מקורם של שיקים אלה הוא בעסקאות כשרות שבוצעו בפועל – סחורה נמסרה ללקוחות והלקוחות נתנו את התשלום בשלושה שיקים דחויים

או בשיק דחוי אחד עם מועד פירעון מאוחר יותר. בהנחה לא בלתי סבירה שחלק מהשיקים הללו יחזרו מסיבות שונות, מוכנים הבנקים לתת את ההלוואות או לפתוח קווי אובליגו בסכומים הנמוכים באחוזים ידועים מסכום ההמחאות. פעילות זו היא חוקית, נכונה, לגיטימית ומאפשרת לבית העסק להמיר שיקים דחויים עתידיים בכסף מזומן – לפי צרכיו ולפי מדיניות ההקצאה של הבנק.

ברם, כאשר פעילות חכמה מסוג זה הופכת להיות להונאה בצורה של גלגול שיקים בין שני עסקים, הדבר הופך להיות רעיון שגוי ומסוכן. במקום שיהיה מדובר בגיוס אשראי בעלות בנקאית ריאלית, מדובר בהונאה. במקום שיהיה מדובר בפעילות בנקאית יומיומית לצד פעילות מסחרית עסקית לגיטימית – מדובר בתרמית. מדובר בהונאה לכל דבר. כל עוד מופקדים בחשבון הבנק שיקים דחויים שמאחוריהם יש עסקאות ויש פעילות כלכלית לכל דבר – קבלת הלוואות או אשראים על חשבון שיקים דחויים אלה היא פעילות לגיטימית לכל דבר. אבל ברגע בו השיקים מוחלפים בין שני גורמים שכל מטרתם היא רק לגלגל את השיקים ולנפח, באופן מלאכותי, את הפעילות העסקית כאשר למעשה אין מאחורי השיקים שום פעילות עסקית – אפשר לראות זאת כהתחלת הסוף של העסק. סוף הפעילות העסקית.

גלגול השיקים – כיצד זה מתבצע? קחו לדוגמה שני בתי עסק, שלשניהם יש בעיות תזרימיות. את שניהם מנהלים חברים, עמיתים או מתחרים, ושניהם נמצאים, כאמור, באותה נקודה בעייתית של תזרים מזומנים שלילי. הבנק, מסיבותיו שלו, סירב לבקשותיהם להגדיל את מסגרות האשראי שלהם. כדי להתגבר על מצוקת המזומנים, כל אחד מהם נותן לחברו, לדוגמא, שיק בסך של 10,000 ש"ח לעוד כחודשיים. כמובן שחברו נותן לו בתמורה שיק נגדי על אותו סכום לאותו תאריך. את השיק הדחוי (שאין מאחוריו כמובן שום עסקה), מוכר בעל העסק לבנק או לגוף חוץ בנקאי בניכוי עמלה בהתאם.

ביום בו מגיע מועד הפירעון, כל אחד מהצדדים אמור לכסות את השיק שלו ואז הכול בא על מקומו בשלום. הבעיה מתעוררת כאשר אחד מבעלי העסק אינו יכול לפרוע את השיק שלו והשיק חוזר מסיבה של 'אין כיסוי מספיק' (אכ"מ), או 'החשבון מוגבל'. מה עושה הצד השני לעסקה? מטבע הדברים מבטל מיד אף הוא את השיק וכאן מתחילות הצרות. אם הבנק מזהה כי בוצעה החלפת שיקים, הוא בדרך כלל יפעל לביטול כל מסגרות האשראי ויבקש לסגור את החשבון באופן מיידי. הבנק מאבד את האמון בלקוח ואינו מעוניין להמשיך ולעשות עסקים עם הלקוח. גם אם בחשבון יש שיקים עתידיים דחויים "טהורים" ו"אמיתיים" שאכן אמורים להיפרע בעתיד – עסק זה כבר לא יזכה לשום אשראי מצד הבנק.

מאידך, אם השיק הגיע לאחד מהגופים החוץ-בנקאיים, רוב הסיכויים כי הם יפעלו בכל השיטות (אלימות, סחטנות, ריביות רצחניות) על מנת לגבות את השיק החוזר. בעל החשבון יתחיל לפתע להיות נתון לאיומים או ימצא בתיבת הדואר שלו מכתבים המודיעים על פתיחת תיקי הוצאה לפועל והתראות על עיקולים של חשבונות הבנק שלו.

החלפת שיקים היא שיטה גרועה, רעיון מטופש לחלוטין שלמרות שאני בטוח שעבר מהעולם ואף אחד לא משתמש בו יותר, בכל פעם אני עדיין נתקל בו מחדש ואפילו לא באופן נדיר. אינני מבין מהיכן הוא מגיע או מי יזם אותו בתחילה אבל הריני להבטיח כי מאחוריו אין שום היגיון כלכלי ולכן הוא רעיון שגוי. בשום מקרה אין לבצע החלפות שיקים עם חברים עסקיים. במקרים רבים מאוד זאת הייתה נקודת ההתחלה שבה ניתן היה לסמן את ה"התחלה של הסוף".

עד כה, עם כל הניסיון הרב שלי ושל עמיתיי למקצוע – לא פגשתי אף בית עסק, שום חברה או תאגיד, שהחלפת השיקים סייעו להם לטווח הארוך באיזו שהיא צורה. בטווח הקצר, המיידי – אולי הייתה כאן מעין נקודה של יציאה ממשבר – אבל לטווח הארוך, בהחלט לא. בנוסף, לא מצאתי שום תיעוד לכך שהחלפת שיקים הביאה לפיתוח עסקים או גרמה לתחילתו של תהליך השקעה נבון. מצד שני, פגשתי אנשים לא מעטים שברגע שהם התחילו לגלגל שיקים – הם סימנו לעצמם ביומן את היום בו הסתיימו החיים העסקיים שלהם.

זאת ועוד. גם כאשר מדובר בשני בעלי עסק שמגלגלים שיקים לאורך שנים רבות מאוד, הכישלון העסקי של האחד יכול לגרור אחריו, בגלל גלגול השיקים המזויף הזה, את הכישלון של רעהו. התהליך יכול להימשך שנה או שנתיים ואולי אפילו שלוש, אבל בנקודת הכשל (של אחד מהם!), והיא אכן תגיע, גם חברו יתמוטט כמגדל קלפים למול משב רוח קלילה. ושוב, עסקאות מפוקפקות, החלטות שגויות של מנהל – עלולות להוביל אותו מ"פתרונות קלים" בהווה לכשל עסקי מלא בעתיד הקרוב. במקום לפעול כדי לשפר את תזרים המזומנים – גלגול השיקים עלול לקרב את סופה של החברה.

עליי לציין כי גלגול שיקים כשלעצמו איננו מהווה עבירה ישירה על החוק. אין כיום חוק האוסר בצורה ישירה ומפורשת על גלגול שיקים. אבל העובדה שאין חוק נגד פעילות זו איננה הופכת אותו לכשר או לנכון ברמה העסקית, נהפוך הוא – זוהי פעילות עסקית גרועה ביותר.