סיכום ניהול סיכונים

ניהול סיכונים בעסק הוא די מורכב. מעצם טבעו מהווה ניהול הסיכונים העסקיים את לשון המאזניים אשר תקבע אם החברה תצליח או תיכשל, תרוויח או תפסיד. כל משקיע או מנהל חייב לוודא כי החברה שלו, ובוודאי הוא עצמו,

מנהלים נכון את הסיכונים העסקיים של החברה ושל הכספים שנצברו בה או שכבר הושקעו.

הצגנו בפרק חשוב זה סדרה מקיפה של נושאים הקשורים באופן ישיר לרמות הסיכון של החברה, ובעיקר למידת הסכנה של ההשקעה הכספית בחברה. חשוב לזכור כי מידת לקיחת הסיכון היא פונקציה ישירה של יכולת הספיגה של היזם מחד ומאידך, של היכולת שלו לקבל החלטות נבונות שלא תובלנה אותו לכניסה להשקעות סרק.