הדגשים עליהם עליך להקפיד במהלך חתימה על ערבות

אם בכל זאת, מסיבותיכם שלכם, החלטתם לחתום על ערבות, מה הן הנקודות שעליכם לבדוק טרם החתימה? ראשית, יש לברר היטב מהו היקף הערבות, על איזה גובה סכום מדובר במקרה הגרוע ביותר, ולאיזו תקופה היא ניתנת. במילים אחרות – ערכו בירור יסודי לגבי הסיכון שאתם לוקחים על עצמכם.

בשום אופן אל תחתמו "על עיוור". כמו כן, חשוב לברר מה הן היכולות הכספיות המלאות של החייב לעמוד בהתחייבויות שעבורן חתמתם ערבות וכיצד ניתן יהיה לגבותן ממנו. במקרה ומדובר על הלוואה עסקית, יש לאמוד את סך החובות הכולל שבו הוא נמצא ולבחון האם ההלוואה הזאת, הספציפית, היא בבחינת קש בו נאחז הטובע כדי לנסות להציל את העסק שלו או בהחלט הלוואה נאותה שיש בצידה היגיון כלכלי.

שאלה נוספת שעליך לשאול את עצמך היא והיה והלווה לא ישלם את חובו, האם אצליח לעמוד מבחינה כלכלית בהחזר ההלוואה? האם זה יגרום לי להתרסקות כלכלית? איזה נזק זה עלול לגרום בתוך המשפחה שלי? כיצד בן/בת הזוג שלי ת/יגיב? מה תהיה התגובה שלי? אלו אינן שאלות תיאורטיות אלא שאלות מעשיות ואמיתיות לחלוטין.

ולבסוף, גם לאחר שהחתימה כבר נשלמה, יש להקפיד לעקוב אחר העתקי ההודעות הנשלחות לערב אודות מצבו של החוב ולשמור כל מסמך הקשור לחתימה על הערבות ולמעקב אחריו, לפחות עד שיוסר שמכם מן הערבות.

מניסיוני האישי אוכל לספר כי כאשר אחד מחבריי הטובים ביותר ביקש ממני לחתום בעבורו כערב על הלוואה. הצעתי לו כי במקום זה אתן לו חלק מסכום ההלוואה ושהוא יחזיר לי לאחר שמצבו ישתפר. זה לא היה כל כך נעים אבל זו הייתה הדרך שלי להתמודד מול הדרישה לחתום לחבר. בדיעבד, התברר כי החבר כשל בעסקיו וכי אני הפסדתי את הכסף שהלוויתי לו אבל לא הפסדתי את מלוא סכום ההלוואה במקרה והייתי חותם לו, כפי שביקש, על הערבות. החוב שאני הייתי אמור להחזיר היה גדול בעשרות מונים, והוא נשאר עדיין חברי הטוב.