האם רצוי לצרף פושט רגל או חייב המצוי בקשיים כלכליים כשותף

יכולת המימון של שותף הנמצא בקשיים כלכליים (פושט רגל, חייב מוגבל באמצעים, תיקים בהוצל"פ) תהיה בדרך כלל קטנה ביותר אם לא אפסית. שותף כזה ינסה להסביר לך שכרגע אין לו את היכולות המימוניות, שזה רק עניין קצר של זמן, ויבקש ממך כי בינתיים תממן אתה ואילו הוא יזרים כספים אח"כ בהמשך,

כשמצבו יאפשר זאת. הבעיה מתחילה כשה'אחר כך' לא מגיע.

היכולת שלו לממן בעצמו פרויקטים נמוכה מאוד ובדרך כלל, הוא על תקן "מס הכנסה". כלומר אם העסק מצליח – כי אז ירצה את המגיע לו. הרי אתם שותפים, וברור כי שותפים מתחלקים ברווח. ואולם כשם שמס הכנסה לא מתחלק אתך בהפסדים, כך גם אותו שותף המצוי בקשיים כספים. פושט הרגל יסתכל לך אז בעיניים ויאמר לך "אתה חשוב לי מאוד, יקר לי, ואני מבטיח לך שכשמצבי הכלכלי יהיה טוב יותר, אתה הראשון שאשלם לו". האם אתה באמת רוצה שותף שכזה? בדרך כלל יהיה אדם מסוג זה חייב כספים לבנקים, לחברות הביטוח שלו, ואולי גם לשוק אפור ולנושים אחרים. הנושים יכולים לעקל לו את דירתו, את חפציו בדירה, את משכורתו. שותף מסוג זה יהיה יותר עסוק בלסגור חורים ולהתעסק עם החובות שלו ופחות בלהיות פעיל בעסק לצורך פיתוחו. בהרבה מקרים, שותף כזה ינסה ללחוץ ולהפעיל את בלוטות הרגש שלך. הוא יבקש הלוואה על חשבון הרווח העתידי על מנת שיוכל להמשיך ולתפקד בעסק. הוא יסביר לך שהוא חייב, אבל ממש חייב, לסגור את החוב שרובץ עליו – הנושה הזה לא מפסיק ללחוץ עליו ואפילו אשתו מציקה לו. שאל את עצמך: האם תהיה מסוגל להשאיר את השותף שלך לבד במערכה? האם לא תירתם לעזרתו? מהר מאוד אתה עלול למצוא את עצמך מעביר אליו כספים או נותן לו הלוואות על חשבון רווחים שלא יגיעו. ראה הוזהרת – תוך זמן קצר תמצא את עצמך חב בפועל גם את חובותיו של השותף שלך. הוא יציע לך כי ניתן לסגור את החוב שלו באמצעות פריסה של תשלומים, כך זה גם יקל על העסק החדש (הוא גם מאוד מתחשב). הוא ינסה לשכנע אותך שתחתום כערב אישי לחובותיו ויתרץ בקשה חצופה זו בהסבר הרציונאלי שממש בזמן הקרוב יגיעו הרווחים והוא מתחייב שלא למשוך את חלקו מהתשלומים העתידיים. שותף מסוג זה אמור להוות עבורך תמרור אזהרה אדום.

דע לך שהיה והעסק יקרוס, השותף שהבטיח שיהיה שם לצידך, ילך ולא ישוב. אמחיש זאת על ידי דוגמת מקרה שהתרחש לפני זמן לא רב במשרדי. בשיחה עם לקוח נתבקשתי לערוך הסכם מייסדים עם שותף פוטנציאלי להקמת מיזם משותף. ביצעתי בדיקה קצרה במאגרי המידע (אלה הפתוחים לציבור הרחב). התברר כי אותו שותף עתידי מככב במאגר של החייבים המוגבלים באמצעים. המלצתי ללקוח שלי כי לא ייכנס לשותפות והוא אכן נמנע מלעשות כן.

כיצד ניתן בכל זאת לעשות עם אנשים מסוג זה עסקים? ידוע לכול כי הגופים הפיננסים אינם מוכנים לתת אשראי לחייבים מוגבלים, לפושטי רגל מוצהרים, לכאלה שלא עמדו בהתחייבויותיהם, כי מבחינה סטטיסטית, הסיכוי שלווה כזה יחזיר את האשראי שקיבל הוא נמוך מאוד. מאידך, אין זה אומר כי חל איסור מוחלט על התקשרות עסקית איתם. הרבה אנשים, שמסיבות אלו או אחרות, איבדו את כל רכושם וממונם, נכסיהם מעוקלים והם נרדפים על ידי נושים, משמרים עדיין את נכסיהם הרוחניים – את שכלם, ניסיונם ואת הידע הרב שצברו. עם אנשים כאלה אפשר לשתף פעולה ואפילו להעסיק אותם אך לדאוג שצורת התשלום תהיה רק בדרך של קבלת עמלה, בונוס או אפילו משכורת. בשום אופן לא להתקשר אתם בשותפות. זאת ועוד, באמצעות ניהולם השוטף בצורה נכונה ניתן, אולי, להעלות אותם על הדרך הנכונה ויתכן, שעם הזמן, גם לעשות איתם עסקים.