הימנע מכניסה לשותפות עם עבריין או נוכל

שותפות עסקית או כלכלית עם אנשים מפוקפקים, עבריינים או נוכלים, נועדה מראש לכישלון. ההבטחות שלהם לדרך מהירה אל האושר רצופה קיצורי דרך ומכשולים. אנשים אלה הם מחוסרי מצפון. לאחר שישתמשו בך, ינצלו אותך ולאחר שיסחטו ממך את כל המיץ כלימון, הם יזרקו אותך ללא כל נקיפות מצפון וכאילו לא היית קיים כלל. לעבריינים יש נטייה לסחוט את העסק שבהקמתו היו שותפים עד תום ורק אז לעבור לעסק הבא, לקרבן התורן.

 

קיימות בעיות נוספות בחבירה עם עבריינים כשותפים. ראשית, לעסק בו אחד השותפים הוא עבריין תהיה בעיית תדמית שלילית. ספקים יימנעו מלספק את מרכולתם מפחד כי במידה ולא יקבלו את המגיע להם יהיו צפויים לאיומים ולהטרדות, כך שלא יוכלו לגבות את המגיע להם בדרך חוקית. לקוחות רבים יעדיפו שלא להיכנס לבית העסק וזאת מחשש שייפגעו ממלחמות פשע בין עבריינים. הם יחששו, ודי בצדק, כי ימצאו את עצמם בזמן ובמקום הלא נכון כשהכנופיה היריבה תרצה לפגוע בו. שנית, רוב הסיכויים הם כי שותף עבריין יבלה מספר רב של שעות בחקירות, בבתי משפט או בבתי סוהר. במקום לתרום את זמנו ואת מרצו לקידום העסק – הוא יהיה טרוד בפעילויות בלתי פרודוקטיביות לעסק כמו דיונים עם עורך הדין שלו בנושאי פעילותו הבלתי חוקית, ניסיונות של שחרורו בערבות ודומיהן. מובן מאליו כי פעילויות אלו, לא זו בלבד שאינן תורמות דבר לעסק אלא מקשות עד מאוד על התפתחותו.

יש לקחת בחשבון אספקט נוסף בשיקולים אם לצרף עבריינים כשותפים. הזמן והאנרגיות המיותרים שיידרשו כדי להיפרד משותף כזה, ולעיתים קרובות גם סכומי הכסף שהוא ידרוש כדי לצאת מהמיזם המשותף יהיו בלתי נתפסים. ידוע על מקרים בהם עבריינים, לא רק שהיו אחראים לכישלון של מיזמים עסקיים, אלא הייתה להם החוצפה לדרוש סכומי כסף גבוהים על מנת לצאת מהשותפות הכושלת ואף לקבלם!

רשויות החוק מצידן, תפעלנה בצורה יזומה ואקטיבית לצורך שיבוש הפעילות העסקית של השותפות אם יש להן חשש כי במקום מתנהלות עסקאות שאינן חוקיות. זכור אותו מקרה בו שוטרים עמדו בפתחה של מסעדה שהייתה בבעלותו של עבריין והזהירה את העומדים להיכנס בשעריה כי קיים סיכון רב כי ייפגעו היות וקיים מידע מודיעיני המצביע על זה כי משפחות פשע יריבות המעוניינות לפגוע בעסקיו "הלגיטימיים " של אותו עבריין תפעלנה במקום.

תפקידו של שותף הוא לפתח את העסק ביחד איתך. זוהי המשמעות של שותפות. ברם, שותף עבריין עלול לבלות מספר רב של שעות בחקירות או גרוע מכך, בריצוי עונשו בבתי סוהר. במקום לתרום את זמנו ואת מרצו לקידום העסק הוא עסוק בניסיונות הישרדות. שותף הנדרש להגיע לחקירות של המשטרה או של מס הכנסה כמעשה של יומיום, הנאלץ לקיים פגישות מקדימות עם עורך הדין ורואה החשבון שלו, לפני החקירה ולאחריה, לא רק שאינו מקדם את המטרות של החברה אלא אף פוגע בהן.

ללקוח שלי התברר בדיעבד כי השותף שצרף היה עבריין מועד. שותף זה הקפיד שלא להיות רשום כבעלים בעסק וזאת על מנת להימנע מהיתקלויות עם רשויות החוק. הלקוח שלי היה זה שעמד בחזית אל מול הבנקים, הספקים, הלקוחות ורשויות המס. הסיכום בין השותפים היה כי ללא קשר לרווחיות של העסק יש למשוך סכום קבוע וידוע מראש כל חודש ולהעבירו אליהם. את השותף העבריין לא עניין כמה כסף העסק מרוויח. לטענתו העסק אמור לשרת את השותפים ולא ההפך. "החלטה" זו היא שיצרה בסופו של יום חובות כבדים לספקים, לבנקים ולרשויות המס. כיוון שרק הלקוח שלי היה רשום כבעלים, החוב נשאר על שמו בלבד כך שכל הצרות הכלכליות נפלו לפתחו. השותף לא היה מוכן, כמובן, להשקיע כספים לצורך שיפור הרווחיות של העסק והוחלט לסגור את העסק שבעברו, יש לציין, הניב רווחים יפים. בשלב זה הציע העבריין ללקוח שלי פתרון לכל צרותיו – להגיש בקשה להליך של פשיטת רגל. איזו ברירה נותרה לו? האם הוא יכול להגיש תביעה כנגד "השותף"? האם הוא יכול לדרוש ממנו לכסות את מחצית מההפסדים? התשובה ברורה. ומכאן, שהתשובה לשאלה לגבי החבירה לשותף עבריין ברורה גם היא.