מבוא

כל פעולה שמבצע יזם היא פעולה המבוססת על תהליך קבלת החלטות. הפעילויות השונות דוגמת השקעות, בחירה של שותף וכדומה, אותן ליבנו בפרקים הקודמים – כל אלו אינן נכללות בקטגוריה זו של התהליך השוטף של קבלת החלטות. פעולה זו איננה בגדר "הופעה חד-פעמית" של אירוע שלא יחזור –החלטות מתקבלות כל הזמן.

 

תוצאה של החלטה יכולה לבוא לידי ביטוי, במצבים מסוימים, באופן מידי, אבל במרבית הפעילויות העסקיות – התוצאות של ההחלטה תיראנה רק חודשים או אפילו שנים לאחר קבלתה. רק כעבור כחצי שנה מיום קבלת החלטה בדבר קבלתו של עובד בכיר חדש לחברה ניתן לדעת על מידת התאמתו והאם הוא באמת תורם לחברה. כך גם רק שנים לאחר קבלת החלטה על סוג המשכנתא שנלקחה לצורך רכישה של קרקע למפעל, ניתן להיווכח אם אכן הייתה מוצדקת.

דווקא בגלל סיבה זו, של הקושי לזהות באותו רגע של קבלתה האם ההחלטה היא טובה או גרועה – יש כורח אמיתי ללמוד כיצד לקבל החלטות באופן מיטבי, באופן מושכל יותר. יש צורך לשפר את תהליך קבלת ההחלטות בהתחשב בעובדה כי החלטה נכונה מביאה לתוצאה חיובית עוד יותר – וגם ההפך הוא הנכון – ככל שההחלטה שגויה יותר, כך יהיה מחירה של התוצאה יקר בעשרות מונים.

ככל שההחלטה תהיה נבונה, מבוססת ושקולה יותר – כך עולה הסבירות כי היא אכן תהיה גם ההחלטה ה"נכונה". מצד שני, ככל שההחלטה אינטואיטיבית יותר, פחות שקולה ויותר נמהרת, כך עולים הסיכויים כי היא תהיה מוטעית או שגויה.

פרק זה חשוב ביותר לשיפור יכולת קבלת ההחלטות של המנכ"ל או היזם ובכך, להגדיל את סיכוייו להוביל אחריו קבוצה רווחית או לעמוד בראש חברה שהבסיס הרווחי שלה איתן לאורך זמן. מנהל, הניחן ביכולת לקבל החלטות נכונות, מעלה, ללא ספק, את סיכויי החברה שלו להיות רווחית. מנהל שלא פועל מתוך שיקולי אגו, מנהל שלא "יורה" החלטות מהמותן – הוא מנהל שחושב, שוקל, בוחן אפשרויות, מתייעץ – ורק אז מקבל החלטה, שבמרבית המקרים תהיה שקולה ונכונה יותר.