סיכום קבלת החלטות

כל אדם מקבל עשרות החלטות ביום. לעיתים אלו הן החלטות פשוטות וקלות ולעיתים הן חשובות, גדולות מורכבות. ניסיתי לרכז בפרק קצר יחסית זה את הנושא המורכב מאוד של קבלת החלטות – נושא שבדרך כלל מקדישים לו בלימודי תואר שני בפקולטה למנהל עסקים שני סמסטרים רצופים. ואכן יש לכך סיבה חשובה

– החלטה שגויה אחת של מנכ"ל, עלולה לגרום לקטסטרופה עסקית כוללת. החלטה שגויה אחת יכולה לגרום להוצאות מיותרות גבוהות. טעות אחת בקבלת החלטה שייתכן והגיעה בעקבות התפרצות כעס או זעם רגעית – ורווחים של שנה שלמה יימחקו כהרף עין.

הדעת מחייבת כי כל אדם הפועל בתחום ההשקעות, הניהול או היזמות העסקית – יידע לקבל החלטות טובות יותר, יעילות יותר ואפקטיביות יותר. זו איננה בחירתו של היזם עצמו "האם לשפר את יכולת קבלת ההחלטות" אלא חובה מוסרית ומקצועית שלו לעצמו ויותר חשוב, למשקיעים שאותם הוא יידרש לייצג ואשר עם כספם הוא יפעיל את המיזם העסקי החדש למטרות הרווח.

בכל החלטה יש מידה מסוימת של סיכון. ברם, ניהול נכון של תהליך קבלת ההחלטות עשוי לשפר, לאורך זמן, את התוצאה הסופית של ההחלטה. תהליך נכון יכול לגרום לתוצאה הסופית להיות טובה בהרבה. ברם, תהליך שגוי של החלטה, עלול לגרום לכך כי יישומה יהיה בגדר אסון אמיתי.

בפרק זה הוצגו גם מספר דרכים כדי לבחון את ההחלטה בראי העבר – כלומר לערוך בדיקה איכותית של ההחלטה לאחר מספר חודשים או שנים, גם לפי מידת ההצלחה או הכישלון וגם לפי הפרמטרים של איכות וטיב תהליך קבלת ההחלטות.

במקביל, הועלתה בפרק זה גם האפשרות הקיימת בפניך להשפיע על גורמים אחרים, על אנשים אחרים ועל תהליכי קבלת ההחלטות שלהם. זוהי יכולה להיות השפעה שלך על תהליך קבלת ההחלטות של הלקוח שלך, של הספק שלך ואפילו השפעה על תהליך ותוצאת קבלת ההחלטה של רשות ממשלתית או משרד ממשלתי האמורים לקבל החלטה הקשורה אליך.