הצלבת מקורות מידע

יש להשתמש במקורות מידע צולבים, שלא תלויים אחד בשני, עד כמה שניתן. כלומר, הצלבה של מידע ממקורות שונים ובלתי תלויים, נותנת את תמונת המצב העדכנית והאובייקטיבית ביותר.

 

המשמעות של הצלבת מקורות מידע היא מאוד פשוטה. מידע שמקורו הוא במרכז נתונים אחד, עלול להיות שגוי או מוטה או מוטעה. לדוגמה, הסתמכות על נתונים כלכליים בלבד עלולה להוביל לתוצאות שגויות במשא ומתן מאחר ולא נבדקו גם הנתונים המשפטיים.

כך, בדיקה כלכלית של בעלי מניות יכולה להראות שיש להם אמנם הון עצמי רב מאוד אך בדיקה זאת חסרה את הבדיקה המשפטית שתתריע כי בעלי המניות בחברה בע"מ לא ערבו באופן אישי לחובות החברה. ולכן, למרות שנאספו נתונים מעולים, החיסרון הוא שהם לא הוצלבו עם מקורות ידע נוספים ומתחומים אחרים.

לעיתים, הצלבת מקורות מידע עלולה לתת תמונה מאוד מבלבלת. מקרה כזה התרחש לפני מספר שנים. שמועות עקשניות אמרו כי עובדי חברה מסוימת לא קבלו את שכרם מזה מספר ימים ובעקבותיהן, הופצה שמועה נוספת כאילו החברה בדרך לתהליכים של פירוק. בדיקה מוצלבת עם מקורות מידע אחרים גילתה תמונה שונה לחלוטין.

בדיקה נוספת זו העלתה כי החברה דווקא יציבה מאוד מבחינת תזרים מזומנים שלה. כיצד ייתכן, אפוא, שמצד אחד יש עובדים שלא מקבלים את שכרם ומצד שני החברה מציגה תזרים מזומנים חיובי? אם הספק של חברה זו היה מתבסס על המידע שהתקבל מהעובדים בלבד, הוא היה גורם לכשל חמור בקבלת החלטות. בתהליך בדיקה קצר התברר כי המנכ"ל של החברה היה נתון בעיצומו של תהליך גירושין מכוער וכי בת זוגתו פשוט עיקלה את חשבון הבנק של החברה. כמובן שהעיכובים בתשלומי השכר לעובדים נבעו אך ורק מפעולה זו. הצלבת מידע יכולה, אם כן, להיות מחד מאוד מועילה ומצד שני, מורכבת מאוד.