עיכוב יציאה מן הארץ

הסעד של עיכוב יציאה מהארץ מאפשר למבקש או למבקשת להגביל את חופש התנועה של המשיב, ולמנוע ממנו לצאת מגבולות הארץ. זהו צעד דרסטי אשר חשוב ולהבין כי הוא פוגע בזכות חוקתית בסיסית של אותו אדם.

בדיני משפחה מתעוררים לעיתים מצבים בהם חושש אחד מבני הזוג כי בן הזוג השני ינסה להתחמק מחובותיו כלפיי שאר המשפחה על-פי החוק, החוזה, הפסיקה או ההסכם ויעלם לבלי שוב על-ידי כך שיעזוב את הארץ ולא ניתן יהיה לאתרו. לרוב מתעורר החשש בנושא תשלומי המזונות.

במקרה כזה פתוחה הדרך לנסות ולבקש מבית-המשפט מתו צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד בן הזוג. צו זה ניתן לקבל גם לפני הגשת התביעה הרלבנטית כנגד בן-הזוג (בתנאים מסוימים הקבועים בחוק), גם בכל שלב של ההליך המשפטי, כדי למנוע הכבדה ממשית על קיום ההליך וגם לאחר מתן פסק הדין על-מנת להבטיח את ביצועו.

חשוב מאד לדעת, כי על-מנת לקבל צו עיכוב יציאה מן הארץ שווי התביעה הרלוונטית צריכה להיות מעל 50,000 שקלים, אולם כאשר מדובר בתביעה למזונות ניתן לתת את הצו גם כששווי התביעה נמוך יותר.
בענייני משפחה נכללים גם ענייניו של קטין, ובסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה לתת צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד קטין, אשר יעמוד בתוקפו עד הגיע הקטין לגיל 18.

כאמור, המדובר פה בהגבלה קשה כנגד אותו האדם/בן הזוג שכן זכותו של כל אדם לצאת מישראל הנה זכות חוקתית הקבועה בחוק-יסוד כבוד האדם וחירותו.

משרדנו בודק ביסודיות ובמקצועיות האם קיימות הנסיבות הראויות המצדיקות את מתן הצו, ופועל במהירות על-מנת שלא תסוכל זכותו של הלקוח החושש כי בן זוגו עומד לעזוב את הארץ. בין היתר בוחן משרדנו האם קיים חשש סביר כי בן הזוג עומד לצאת מן הארץ לצמיתות או לתקופה ממושכת וכן כי קיימות ראיות מהימנות לכאורה שישנו חשש סביר, שהלקוח יתקשה לממש את פסק הדין שניתן לטובתו, במידה ולא יינתן צו עיכוב היציאה מן הארץ כנגד בן-זוגו. פעולות אלו של משרדנו נערכות ונעשות לא רק ברמת הרצינות והמקצועיות הנדרשת אלא בנוסף לכך ברמת הרגישות האנושית הנדרשת בעקבות מקרים מסוג זה.