עריכת הסכמי פירוד

במהלך החיים של כל זוג שלישי במדינת ישראל (על-פי הסטטיסטיקה) יש נקודה בה בני הזוג מחליטים שלא להמשיך את מהלך החיים המשותף שלהם ולפרק את המערכת הזוגית. לעיתים, מסיבות שונות יחליטו בני הזוג שלא לפנות להליך הגירושין.
כאשר משרדנו מקבל על עצמו את הטיפול בהסכמי פירוד, בדרך-כלל הדבר נעשה בשותפות מלאה של שני הצדדים (הבעל וגם האישה) ולעיתים אף משתתפים בתהליך זה גם צדדים נוספים כמו ילדים והורים ועוד.
המטרה של הסכם פירוד היא להוביל את שני בני הזוג להסכמה מלאה ומוחלטת על כל הנקודות שעולות כתוצאה מהפרידה: בעיקר על הנושאים הכלכליים אולם אלו הכלכליים משפיעים מאוד על הלך הרוח מאוחר יותר, בין בני הזוג שנפרדו.
הנושאים המרכזיים שאותם מכסה הסכם הפירוד הם: חלוקת רכוש, הסדרים הנוגעים לרכוש המשותף, משמורת על הילדים, הסדרי ראייה של הילדים, החלטה על סוג המזונות לאישה וסוג המזונות לילדים, החלטה בדבר המשך המגורים בדירה המשותפת, החלטה על משמורת של בעל חיים (במידה ויש), מועד תחילת הפירוד, נכסים אומנותיים שנצברו במשך השנים על-ידי שני בני הזוג, חלוקה של רכוש אותו לא ניתן לפצל או לחלק ועוד.
מרבית הסכמי הפירוד נערכים בפרק זמן קצר באופן יחסי מאחר ושני בני הזוג מעוניינים למנוע כניסה לעימותים במערכת משפטית ארוכה, יקרה ומסורבלת שתוביל אותם להוצאות כספיות גבוהות.
הסכמי פירוד אלו יכולים לשמש כבסיס, בזמן הדיון עצמו בגירושין בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה – לפסק הדין עצמו. יש לציין כי חלק מהסכמי הפירוד הם בין שני בני זוג שאינם נשואים (ידועים בציבור).
משרדנו מלווה הן זוגות המגיעים ביחד ליצירה של הסכמי פירוד משותפים והן כאשר מגיע אחד מבני הזוג ומבקש להסתייע בנו בהכנה אישית שלו לקראת החתימה על הסכם זה.