ייעוץ ובדיקת הסכמים ותשלום זכויות מול פרילנסרים, חברת כח אדם ומיקור חוץ ועוד

הידע אשר נצבר במשרדנו מאפשר לנו ללוות ארגונים ממשלתיים ופרטיים בבדיקת ספקים של כח אדם ופרוייקטים מההיבט של דיני עבודה. התפתחות החקיקה והפסיקה בשנים האחרונות מטילה אחריות מוגברת על הלקוח אצלו מתבצעת העבודה גם אם אינו המעסיק הרשום. הדבר נכון הן מול חברות כח אדם ומיקור חוץ הן מול קבלני משנה והן מול פרילנסרים. חשוב להגדיר את מעמד הספק, קיום יחסי עובד ומעביד ומשמעותם, לבדוק את מערך ההסכמים ובעיקר לבדוק כי זכויות העובדים משולמות לפי חוק על מנת שהלקוח לא יהיה חשוף לתביעות שונות.