לסיכומו של עניין בניהול ומנהיגות

הניהול מהווה משימה, מטרה, יכולת, ואולי אפילו מתנה שיש אנשים שנולדו איתה באופן טבעי ויש אחרים שנאלצים לרכוש אותה באמצעים שונים. אך גם אלה שנולדו עם תכונות אופי אלו וגם אלה שהוכשרו לכך, חייבים לעשות כל מאמץ לשפר את המיומנות הזאת בכל דרך אפשרית. אבל במיומנויות ניהוליות אין די

– צריכים להיות גם מצוידים ביכולת להיות מנהיגים, להוביל אנשים, משימות, תהליכים ושינויים.

ללא ניהול נכון של משימות כמו גם של עובדים, היכולת להשיג את התוצאות העסקיות המקוות שואפת לאפס. כמעט ולא קיים מקום עבודה או חברה או תאגיד בהם, ללא כישורי ניהול ובלי יכולות מנהיגות, ניכרה הצלחה מוכחת בהובלת תהליכים עסקיים נכונים. זה יכול אמנם לקרות במקומות בהם דמות אחת היא המנהל והבעלים כאחד. ברם, ברגע שבחברה מועסקים מספר עובדים, כאשר מספר אנשים מתפעלים אותה ברמה השוטפת – החברה חייבת בניהול. האנשים שעובדים בה צריכים יד מכוונת, זו של מנהל החברה.