העסק מומחה/יועץ שמכיר היטב את התחום

אפשרות מומלצת נוספת להיכנס לעולם שהידע שלך לגביו מוגבל היא להעסיק מומחה חיצוני. זה יכול להיות מומחה תוכן או מומחה ידע שמכיר את התחום, את הענף, לפני ולפנים. בין אם יהיה זה יזם כושל בעברו או מזניק חברות באופיו – חשוב שהוא יהיה מהתחום עצמו, שיהיה בקיא בנעשה בו. לפעול בעולם לא מוכר בלי יועץ צמוד – זה כמו ללכת בתוך שדה מוקשים ולהמתין לראשון שיתפוצץ.

 

היתרון הגדול ביותר של מומחה מסוג זה הוא שקרוב לוודאי שבעבר הוא כבר דרך על המוקשים הקיימים בענף הזה בעבר ובהווה, הוא כבר עשה את הטעויות, הוא היה שם, הוא מכיר את האנשים ואת הספקים, הוא עוסק בתחום במשך כל ימי חייו. היתרונות הגדולים הללו שהוא מביא עימו יאפשרו לך, חסר הניסיון בתחום, להיכנס ולהשקיע ולעשות זאת בצורה נבונה יותר שתעזור להקטנת מספר הטעויות העלולות לצוץ בתחום.

איך פועלים בצורה משותפת עם יועץ עסקי וכיצד מפיקים ממנו את המרב? ראשית, בחר ביועץ עסקי המכיר את התחום על בוריו. אל תיקח יועץ בעל ידע כללי או כזה שבעבר פעל בתחום מתחדש אלא בחר ביועץ עסקי בעל ניסיון מוכח בתחום הספציפי בו אתה רוצה להשקיע. בקש ממנו לתת לך רשימת ממליצים שיוכלו לחוות עליו דעה, עדיף שישתייכו לעולם המקצועי העתידי בו אתה מתכוון להשקיע. בדוק את אישיותו כאדם, כאיש מקצוע, בחן את האמינות שלו ועוד. שאל את הממליצים עליו שאלות ברורות וחד משמעיות. ערוך בירורים לגבי פעילותו, על פרויקטים שלו, על עמידתו בלוחות זמנים וכיוצא באלה.

חשוב לבדוק האם לאותו יועץ יש, או עלולים להיות, ניגודי אינטרסים כל שהם עם החברה שברצונך לרכוש או עם העסק שבכוונתך להשקיע בו. האם בכוונתו לקנות מניות בחברה בעתיד או לרכוש ממוצריה. האם ברצונו למכור בעתיד לחברה מוצרים שהוא עצמו מוכר ומספק עכשיו. במידה וקיימים ניגודי עניינים, במידה והיועץ שאתה שוקל להעסיק עלול למצוא את עצמו במצב של ניגוד עניינים – מצא יועץ אחר.

זה גם המקום לבדוק את התעודות שלו, את הרישיונות שיש לו, את ההשכלה האקדמאית שלו ואת הידע שצבר או את הפרסומים האקדמאיים שפרסם בתחום ההתמחות שלו.

החלק השני הוא עריכת החוזה וקביעת עקרונות ההסכם שלך למול היועץ. שאל אותו לגבי הסכמים קודמים שנערכו עימו, איזה סעיפים כללו ובקש לראות דוגמאות של הסכמים אלה. העדף תמיד הסכם שאתה, בסיוע עורך דין כמובן, מכין ומעביר אליו לחתימה מאשר הסכם יזום על ידו. וודא כי בהסכם מופיע סעיף בדבר סודיות המידע והסכם אי תחרות. החתם אותו על ההסכם בצורה ישירה ואישית, וזאת, רק לאחר שהשכר שלו סוכם ואושר על ידכם – בין אם לפי שעות ובין אם זה סכום גלובלי לפי פרויקט שכמות השעות בו הוערכה מראש. על ההסכם לכלול גם את תנאי התשלום והאשראי ליועץ.

במידה וניתן יש לבדוק האם ליועץ יש ביטוח אחריות מקצועית. ביטוח זה יכול להיות מאוד יעיל והיה במקרה, ובבוא היום, יתברר כי היועץ כשל בייעוץ שלו, בדוחות שהגיש או בהמלצות שהעביר. ביטוח זה לא יוכל אמנם להחזיר את המצב לקדמותו בעקבות דוח כושל או תקלה חמורה שלו כיועץ, אבל יוכל לפחות לתת לך פיצוי כספי הולם בתמורה.

ונקודה אחרונה חשובה מאוד הקשורה להעסקה של יועץ. כדאי להזכיר כי תמיד ובכל מקרה, גם במקרה של העסקת יועץ חיצוני, האדם שאחראי, בסופו של דבר, לתוצאות של הייעוץ זה אתה כמנהל, משקיע, או כיזם. האחריות שלך לא פוחתת בשום צורה כאשר אתה שוכר יועץ חיצוני מומחה בתחום. העובדה כי אדם אחר המליץ בפניך לבצע פעילות זו או אחרת – אינה פוטרת אותך אישית מהאחריות על הפעילות שהומלצה.