פעל בעיקר בתחום המומחיות שלך

עליך לשאוף לעשות עסקים בתחום המומחיות שלך. בתחום זה יש לך את היכולות לזהות הזדמנויות עסקיות בניגוד לאדם מן הישוב שאינו יכול ואין לו את הידע המקצועי הנדרש כדי לזהות עסקה מוצלחת. נתקלתי בלא מעט מקרים שאדם, שתחום עיסוקו ומומחיותו הוא למשל בתחום הפלסטיק, החליט כי הוא פותח מסעדה ובנוסף לנסות גם את מזלו בתחום יבוא הצמיגים.

אם היה ממשיך להשקיע את כל זמנו ומרצו בתחום התמחותו – הפלסטיק, הוא היה עשוי לגלות עולם ומלואו. למשל חידושי ייצור בתחום התבניות, פיתוח מוצרים חדשים, יבוא מוצרים מתקדמים וכד׳. התפשטותו על פני תחומים נוספים, בהם לא היה לו כל ערך מוסף, מנעה ממנו התקדמות בתחום התמחותו המרכזי. לפי מחקרים שבוצעו בעבר, הסיכוי להצלחה עסקית גובר ככל שיש יותר התמקדות בתחום ההתמחות או בתחומים המשיקים.

בעולם השיווק משתמשים במושגים כמו 'הרחבת מותג' כאשר רוצים לתאר סדרה של התפתחויות המבוססות על אותו עולם תוכן שרוצה להתרחב. גם עסק קיים יכול להתרחב אם יבצע 'מתיחת מותג' או הרחבת מותג בצורה מקצועית.

גם במצב של פעילות בתוך המערכת הנוכחית שבה אתה פועל, ייתכנו מצבים בהם תידרש לקבל סיוע או תדרוך או ייעוץ. לעיתים, המעבר בין הקו שבין מכירות קמעונאיות לסיטונאיות, של אותו מוצר בדיוק, מחייב שינוים ארגוניים או פרסונאליים. לעיתים מדובר יהיה על המשך מתן אותו שירות אך בהיקפים גדולים הרבה יותר – כלומר לא ניתן יהיה לספק יותר על ידי אדם בודד אלא יידרשו מספר צוותים לביצוע אותה משימה. כך יהיו גם פני הדברים במצב בו יזם עבר ממכירה לאנשים פרטיים למכירה לתאגידים עסקיים גדולים. במקרים אלה – מדובר על מתיחת מותג אבל הפעם יש צורך לקחת איש מקצוע המומחה בתחום החדש.

אחזור ואדגיש את הנושא מאחר והוא יכול להיות הגורם להבדל הקטן בין היותו מנוף מעולה לעסקים חדשים לבין אחריותו לנפילה כלכלית אדירה. אם בית עסק היה רגיל, למשל, למכור ללקוחות סופיים פרטיים ולקבל תשלום במזומן וכעת הוא מוכר לחברות עם תנאי תשלום של שוטף פלוס 120, הוא חייב להיערך לכך בהתאמה. אם התפוצה הקודמת של בית העסק הייתה אזורית וכעת הוא עובר לתפוצה ארצית – מערך ההפצה חייב להיות מוכן לכך. ולכן, גם כאשר מדברים על אותו מוצר או על נתינת אותו שירות – מתיחת המותג דורשת, ברוב המקרים, ייעוץ מקצועי.

באחד הימים נכנס אליי לקוח לייעוץ. תחום עיסוקו היה איתור משפחות אומנות לילדים הנאלצים לעזוב את ביתם. זו הייתה המומחיות שלו ומאחוריו עמד ניסיון עצום בשטח זה. על מנת לתפעל את השירות החשוב הזה הוא העסיק פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, ואנשי מקצוע מקשת רחבה של מקצועות טיפוליים משלימים. תחת טיפולו עברו כבר מספר רב של ילדים ועבודתו זכתה לתגובות נלהבות ממשרדי הרווחה.

הוא הגיע אליי כדי לגלגל את הרעיון שהתבשל בראשו בחודשים האחרונים – להשקיע ולהפעיל בית אבות. למרות שלא היה לו את הידע הדרוש לניהול בית אבות, הוא החליט כי זה הזמן הנכון להשקעה במוסד מסוג זה. לאחר שהעלינו מספר רעיונות וביחד בדקנו את החיוב והשלילה שבהתפשטות לעבר תחומי התמחות אחרים, הוא הגיע למסקנה כי עדיף לו להמשיך ולפתח את הטיפול בילדים. הוא הבין כי התשתית קיימת, העובדים נמצאים, שדרת הניהול קיימת אף היא וכל שעליו לעשות זה להמשיך ולפנות אל משרד הרווחה על מנת שיפנה אליו ילדים נוספים לצורך חיפוש בית חם לילד שהוצא מביתו. וכך, פעילות שיווקית זו, שעלתה כאין וכאפס לעומת ההשקעה שהייתה כרוכה ברכישת בית אבות, סייעה לו להרחיב את הפעילות בה כבר היה מומחה.