עיקולים צד ג´

כאשר נפתח תיק בהוצאה לפועל, ניתן לפעול כנגד רכושו של החייב וכנגד חירותו של החייב. למשפט "כנגד רכושו של החייב" ישנן שתי משמעויות מקבילות: רכושו של החייב מצוי הן בידיים שלו והן בידיים שאינן שלו. כלומר, הנכסים של החייב יכולים להיות או אצלו פיזית או שנמצאים למשמורת או לאכסון או מתהווים אצל אדם שהוא איננו החייב עצמו אלא צד שלישי לחוב, כזה שכלל לא קשור לחוב עצמו.
בחלק מאוד חשוב מהליכי הגבייה שמשרדנו עורכים למול חייבים אנו משתמשים פעמים רבות מאוד בהליכי הגבייה כנגד צדדי ג´. כלומר, בנוסף לעובדה שנעקל את הרכוש של החייב שמצוי אצל החייב עצמו, נעשה מאמצים כבירים לאתר את רכושו של החייב הנמצא אצל צד שלישי ובאמצעות עיקול של נכסי החייב שנמצאים בידיו של אחר (אדם, גוף, צד ג´ החייב כספים לידי החייב לאחר שסיפק לו החייב סחורה ו/או נתן לו שירותים, תאגיד בנקאי, חברת ביטוח, קופות גמל, החזר מס ערך מוסף עירייה ועוד). לעיתים נכס זה פשוט נוצר באותו גוף ולעיתים החייב העמיד אותו לרשות אותו צד ג´ ולעיתים החייב פשוט הפקיד את הנכס אצל צד ג´ למשמרת.

מהם עיקולי צד ג´ שאנו ממליצים ללקוחותינו לבצע למול החייבים?
עיקולי משכורת (המשכורת היא של החייב אך היא נמצאת פיזית אצל בעל העסק או החברה שבה עובד החייב עצמו), עיקולי חשבון בנק (בחשבון הבנק נמצא כספו של החייב כאשר הבנק עצמו לא צד להיווצרותו של החוב), עיקולי כספים שמגיעים לחייב אצל צד ג´ (כמו למשל חובות של לקוחות לספק – כאשר הספק הוא החייב בתיק) ועוד.

מצבים אלו מייצרים אצל החייבים שני אלמנטים התנהגותיים בו זמנית: ראשית, החייב רואה כי הזוכה בתיק שלו הוא מאוד רציני החלטי בגבייה ואינו מוכן לוותר על שהחייב יסדיר את חובו. אם עד כה הנושה דיבר איתו טלפונית או שלח אליו מכתבי התראה מעורך הדין (בטרם ננקטו הליכי הוצאה לפועל), הרי שכעת החייב מבין כי אם החייב לא היה מוכן לשלם את חובו בטוב אזי ישילם באמצעות כל ההליכים המשפטיים העומדים לזוכה בתוספת של קרן ריבית הצמה אגרות והוצאות ושכ"ט עו"ד.

הנקודה השנייה היא כי כעת כל לקוחותיו ידעו כי הספק שלהם אינו משלם את חובותיו ולעיתים הוא ימצא את עצמו מחוץ לכותליהם של לקוחותיו שיפסיקו להזמין ממנו את שירותיו, די אם עוקל סכום כסף שמגיע לו מעירייה שבה החייב ביצע עבודת גינון לסמן כי הספק הוא בעייתי ואלי כדאי להחליף אותו כי הוא איש צרות.

זאת ועוד. לעיתים קרובות, על-מנת לגבות את הכסף מחייבים קשים באמת, אנו ממליצים ללקוחותינו לבצע את מרבית העיקולים באותו יום ממש. כלומר, החייב לא רק שימצא את עצמו עם חשבון בנק מעוקל, עם סכום שהיה אמור להיות מועבר אליו מאחד מלקוחותיו – מעוקל אף הוא, אלא גם רכבו עוקל ואולי אפילו נכס נוסף שבבעלותו נמצא בידיו של צד ג´. וכל זה מבוצע למולו ביום אחד. האפקט הזה של העיקולים המגיעים על החייב ביום אחד עושה את ההבדל. עתה הוא פונה אלינו, כעורכי הדין של הזוכה מתוך מטרה לשבת לשולחן הדיונים ולהגיע להסדר בגין תשלום מלוא חובו.