טיפול בשיקים חוזרים

בכל יום חוזרים במדינת ישראל כ 15,000 שיקים. בישראל מעל מאה אלף לקוחות שהחשבון שלהם הוגבל בעקבות שיקים חוזרים שמסרו ומעל מאתיים וחמישים אלף חשבונות בנקים מוגבלים. אין כמעט עסק במדינת ישראל, כזה שנותן אשראי ללקוחותיו, שלא מצא את עצמו עומד למול שיק של לקוח שחזר או שיק מוסב שקיבל מלקוח, שהוחזר על-ידי הבנק.

שיקים חוזרים ממספר סיבות מרכזיות: אכ"מ (אין כיסוי מספיק שפירושו חריגה ממסגרת האשראי שנתן הבנק באותו חשבון ממנו נמשך השיק), סיבות טכניות(במסגרת של הסיבות הטכניות מוכרות מאוד החזר שיקים לנוכח העדר התאמה בין החתימה על השיק לבין החתימה שנמצאת בבנק עצמו, מספר חתימות נמוך מהנדרש, מותו של בעל החשבון ועוד ועוד), נה"ב (מצב בו מושך השיק נתן לבנק הוראה לבטל את השיק הספציפי הזה בעקבות כשלון תמורה או בעיות בתמורה או בעקבות ניסיון לבטל את רוע הגזירה של תוספת שיק אכ"מ אחד נוסף מחשבון זה), עיקול (כאשר החשבון ממנו ניתן השיק מעוקל על-ידי רשות מס או על-ידי ספק או על-ידי גורם שלישי אחר), והסיבה האחרונה להחזרתם של חלק לא מבוטל של השיקים היא מוגבלות (כאשר החשבון ממנו נמשך השיק הוגבל על-ידי הבנק לשנה או לשלוש שנים ובכל זאת בעל החשבון ניסה לשלם באמצעות שיק מחשבון זה).

בעלי העסקים שמוצאים את עצמם עם שיקים חוזרים מנסים בכל כוחם לגבות את השיקים באמצעים המוכרים והידועים להם כמו פניה יזומה לבעל השיק, משלוח מכתב מטעם החברה עצמה, פניה טלפונית באמצעות שיחה לחייב ועוד. ברם, מרבית הפניות הללו נותרות ללא מענה אמיתי והולם – והשיק עצמו טרם נפרע.
פעמים רבות אנו שומעים מלקוחותינו את הטענה כי הם לא מנסים לגבות את השיק בדרכים משפטיות מאחר והם פוחדים מהוצאות גבוהות או מחוסר יכולת ההוצאה לפועל לסייע להם. וכאן, בדיוק בנקודה זאת, ההתמחות של משרדנו באה לידי ביטוי.

תהליכי הגבייה של שיקים חוזרים במשרדנו כוללים:
• משלוח מכתב התראה לחייב עם דרישה חד-משמעית ומפורשת לתשלום מלוא החוב בתוך פרק זמן קצר ביותר.
• איתור מלא ומדוייק של החייב על-ידי חוקר פרטי מנוסה ומוסמך על-ידי משרד המשפטים.
• איתור "חייבים מקצועיים" וניסיון לגבות מהם את החוב.
• ניסיון לגבייה טלפונית של החוב מהחייב על-ידי צוות אנשי גבייה מומחים בתחום.
• פתיחת תיק בהוצאה לפועל כנגד החייב.
• הפעלת תהליכי הוצאה לפועל ממוכנים וממוחשבים לשם גביית מלוא החוב מהחייב.
• הפעלת אמצעי גבייה משפטיים חוקיים כנגד חירותו של החייב על-מנת לאלץ אותו לשלם את חובו או להגיע אתנו להסדר בדבר תשלום החוב.
• הגעה להסדר בדבר מלוא החוב עם החייב או באמצעות מימוש העיקולים שעוקלו מרכושו.

לקוח של משרדנו יכול לקבל דיווח מלא ומעודכן בכל שעה ושעה ובכל יום, באמצעות מערכת ממוחשבת שתיתן לו פירוט ספציפי על הפעילויות שנערכו על גביית השיקים החוזרים שהוא העביר למשרדנו לגבייה. באמצעות דיווחים שוטפים אלו יכולים לקוחותינו לעקוב מקרוב בצורה ממוחשבת אחרי ההתקדמות של פעילותנו בתיקם כנגד החייב.

השקיפות של הפעילות שלנו בתיקים המשפטיים שאנו מנהלים עבור לקוחותינו חשובה מאוד. הלקוחות שלנו מדווחים לנו כי בגלל העובדה שהם מסוגלים לראות בכל רגע נתון את מצב התיק שלהם ומצב הגבייה בתיק, היכולת שלהם לסמוך על משרד עורכי הדין עמר עולה.