התנגדויות

במהלך פתיחת תיק הוצאה לפועל על בסיס של שטר חוב או שיק שחולל (שחזר), רשאי החייב להגיש לראש ההוצאה לפועל התנגדות לביצוע שטר וזאת בתוך 20 יום מיום שהחייב קיבל את האזהרה לידיו. התנגדות זאת, לביצוע השטר, גוררת את הזוכה להוצאה לפועל בחזרה במקרה הטוב ובמקרה הרע, לבית המשפט לדיון בשטר המדובר. למרות שפעמים רבות מאוד (מעל 85% מתיקי ההוצאה לפועל השטריים), החייב עצמו לא טורח להגיש התנגדות לביצוע שטר, הרי שקיימים מספר חייבים חכמים, מתוחכמים, מנוסים מאוד, ובעלי ניסיון בהוצאה לפועל, שמשתמשים בתהליך זה של התנגדות לביצוע שטר. חייבים אלו יודעים היטב כי הגשת התנגדות לביצוע שטר מעכבת את הליכי ההוצאה לפועל. הם יודעים ומודעים לעובדה כי מייד עם הגשת ההתנגדות לביצוע שטר, מצווה ראש ההוצאה לפועל על עיכוב ההליכים כנגדם וזאת מתוך מטרה לעכב את ההליכים כנגדם כדי שיוכלו להבריח את הנכסים הרשומים על שמם כמו למשל בית, רכב, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, כספים המגיעים להם מלקוחותיהם ועוד. חייבים אלו הם חכמים ובקיאים מאוד ברזי ההוצאה לפועל – אך הניסיון שלנו מאפשר לנו להתמודד גם למולם. הידע הרב שצברנו בגביית חובות מסייע לנו כאשר אנו צריכים להתמודד עם התנגדות לביצוע שטר (או עם החשש כי החייב יבצע פעולה זאת).

את ההתנגדות לביצוע שטר צריך החייב להגיש לראש ההוצאה לפועל בתוך 20 יום מקבלת האזהרה, כאשר התנגדות זאת הופכת לכתב ההגנה במשפט בו בזמן שהתביעה לביצוע שטר הופכת לכתב התביעה. עתה, התיק בהוצאה לפועל הופך להיות לתביעה בסדר דין מקוצר.

גם בפעמים המועטות שבהן החייבים מגישים התנגדות לביצוע שטר, מצאנו אצלנו במשרד כי יש צורך להיערך לכך משפטית, בהתאם. ראשית, אם הוכן כתב לביצוע שטר בצורה חכמה, הרי שהיכולת שלו לשמש את הלקוח שלנו ככתב תביעה בפני בית המשפט עולה – כלומר מראש, אנו מכינים את הלקוחות שלנו לאפשרות של התנגדות לביצוע שטר. שנית, באם נערכו הליכים בטרם המצאה, הם יישארו בתוקפם כל עוד לא החליט בית המשפט אחרת. כלומר, אנו נמליץ ללקוחות שלנו לשקול בכובד ראש ביצוע של עיקולים בטרם המצאת אזהרה וברוב המקרים נדרוש מהזוכה להקליט את החייב עוד בטרם פתיחת תיק ההוצאה לפועל כנגדו (לא פעם החייב מכחיש את קיומו של החוב ו/או מכחיש את חתימתו על השטר ו/או חתימתו על הערבות האישית ו/או מכחיש את קבלת הסחורה ולפעמים הוא מגדיל לעשות ומכחיש את עצם היכרותו עם הזוכה) לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל כנגדו הקלטה של החייב תעמיד את החייב באור שלילי והזוכה באמצעות ההקלטה יערער את אמינותו של החייב בפני בית המשפט.