איחוד תיקים

אחד הכלים בהם בוחרים חייבים רבים הוא איחוד התיקים. חייב שיש כנגדו מספר תיקי הוצאה לפועל, יכול ורשאי להגיש בקשה לראש ההוצאה לפועל לאחד את כל התיקים כנגדו בצורה בה הדיונים בכל התיקים יתנהלו כאילו היו תיק אחד בודד. מצבים אלו נוחים מאוד עבור החייבים. החייב מוצא את עצמו מנהל דיאלוג אחד בלבד במקום לנהל מספר רב של מערכות שונות (מערכה לכל נושה, לכל זוכה בתיק). עבור החייב, החיים שאחרי איחוד תיקים (ולבטח החיים שלאחר קבלת הצו שמפסיק את כל ההליכים שננקטו למולו טרם איחוד התיקים לרבות פקודות מאסר ועיקול נכסים) נראים רגועים ושלווים הרבה יותר. עבור החייב – איחוד תיקים מהווה במרבית המקרים היווצרות תנאים אידיאליים להמשך חייו הרגועים והשלווים.

המצב עבור הזוכה שונה. אולי אפילו שונה לחלוטין. עבור הזוכים, אותם אנשים וחברות שטרם קיבלו את מלוא חובם מהחייב עצמו, איחוד תיקים מהווה כמעט סיוט משפטי. במקום להיות הנושה היחיד שמנסה לגבות את החוב, הנושה מוצא את עצמו ברשימה אחת עם עוד כמה זוכים בודדים או עם עוד כמה עשרות או מאות זוכים נוספים – למול אותו חייב בדיוק.

כמעט וכל הנושים והזוכים טוענים כי ברגע בו הגיש החייב בקשה לראש ההוצאה לפועל לקבל אישור לאחד את התיקים כנגדו, הסיכוי לקבל את התשלום או את החוב מהחייב יורד במקרה הטוב ואיננו קיים יותר, במקרה הגרוע.

ברם, במשרדנו חושבים אחרת. במשרדנו אותרו שיטות משפטיות חכמות ויעילות להתמודד למול חייב שמגיש לראש ההוצאה לפועל בקשה לאיחוד תיקים. מצאנו, כי פעמים רבות מדי "הרמת הידיים" המוקדמת מדי של נושים וזוכים רבים, רק למשמע השם "איחוד תיקים", פשוט איננה נכונה. באמצעות הליכי גבייה אפקטיביים, יעילים, מקצועיים וחד משמעיים, ניתן לנצל תפר של זמן, ניתן להשתמש בסמכויות שניתנו לראש ההוצאה לפועל (לא לכל הבקשות של החייב הוא חייב להיעתר), ניתן לבצע בדיקה מקיפה של הרשימות שהעביר החייב ועוד.

לעיתים קרובות, כאשר יימצא את עצמו החייב עומד למול זוכה שמיוצג בצורה מקצועית ומאוד חד משמעית לגבי גבייה מלאה של כל גובה החוב (כולל הצמדה וריבית), הוא יעדיף לסגור את החוב במלואו למול נושה זה ובלבד שהוא לא יקשה עליו בתהליכי האיחוד תיקים. פעמים רבות מצאנו את עצמנו מקבלים סכומי כסף גבוהים הרבה יותר מאשר שאר נושיו של החייב, רק בגלל העובדה שלא הסכמנו לקבל את מסמכיו של החייב בחקירת יכולת בלי לבדוק אותם או בגלל העובדה שהגענו מוכנים לדיוני איחוד התיקים. זאת הסיבה שאנו ממליצים ללקוחותינו בפירוש - שלא להרים ידיים כאשר הם שומעים כי החייב בתיק הגיש בקשה לאיחוד תיקים. זאת ועוד, בין הבקשה לאיחוד תיקים ועד לקבלת בקשה זאת על-ידי ראש ההוצאה לפועל, עובר פרק זמן בו עדיין מותר לבצע עיקולים על נכסיו של החייב. במצבים אלו, דווקא הנושים והזוכים המהירים יצליחו לגבות את מלוא חובם.