עיכוב יציאה מהארץ

אנו ממליצים ללקוחותינו להוציא כנגד החייבים שלהם צו עיכוב יציאה מהארץ. שיטה זאת זוכה להדים רבים וטובים מאוד מהלקוחות של משרד עורכי הדין עמר, שמוצאים את עצמם למול שוקת שבורה בה הם לא מצליחים להיפרע מחובם עקב חייבים עקשניים או מקצועיים במיוחד.
מתי בעצם ניתן לבקש מראש ההוצאה לפועל את צו עיכוב היציאה מהארץ? כאשר החייב טרם פרע את חובו ובנוסף לכך הוא עומד לצאת מגבולות המדינה, אפשר להגיש בקשה לראש ההוצאה לפועל – בקשה לעיכוב יציאה (של החייב) מגבולות המדינה. במצב זה, מקבל החייב הודעה מסודרת כי הוא לא יוכל לצאת מגבולות המדינה, עד שהוא לא יסדיר את חובו למול הנושה הפועל כנגדו בהליכי ההוצאה לפועל. מנגד, יש לזכור כי צו עיכוב יציאה מהארץ מנוגד לזכויותיו של האדם (חוק כבוד האדם וחירותו בו מקבלת הזכות לצאת מהארץ את חלקה כזכות יסודית של אדם בישראל). ברם, לאיזון (וזאת הטענה המרכזית) עדיין הזכות הבסיסית של הנושה של אותו חייב, לקבל את מלוא החוב מהחייב – לא פחות קטנה מזכויותיו של החייב משום שפגיעה בקניינו של הזוכה היא גם זכות יסוד(סעיף 3 לחוק יסוד כבוד האדם "אין פוגעים בקניינו של אדם").
כלי זה של צו עיכוב יציאה מהארץ לא תמיד משפיע על חייבים. לעיתים עלולים להיות חייבים אשר צו זה לא נוגע להם בכלל וכי אין להם שום כוונות לצאת מגבולות המדינה. אולם, ישנם חייבים שמרבית עיסוקם או מקומות הבילוי המועדפים שלהם נמצאים מעבר לגבולות המדינה. למול חייבים אלו, צו עיכוב יציאה מהארץ הוא אבן רחיים כבדה מאוד. למותר לציין כי ישנם גם כאלו שאין בדעתם לצאת את הארץ שצו עיכוב יציאה מהארץ מגביל את חירותם ויעשו כל שאל ידם על מנת לבטל את רוע הגזירה – כולל יצירת קשר עם בא כוחו של הזוכה (משרד עורכי הדין עמר, לדוגמא) לשם הסדרת מלוא החוב.
כאן המקום לציין כי משך צו עיכוב היציאה מהארץ הוא שנה מיום הוצאתו. הסיבה שאנו מציינים זאת היא כי גם אם החייב בנקודת הזמן הנוכחית איננו מתכוון לברוח ממדינת ישראל אלא רק לצאת למסע קניות או חופש, הרי שייתכן כי צו עיכוב היציאה מהארץ בהחלט יימנע ממנו כל ניסיון בריחה מנושיו על-ידי יציאה מתחומי המדינה. על-ידי כך, משרדנו בעצם מעלה את הלחץ שמופעל על החייב לשלם את מלוא חובותיו לזוכה.