עיכוב הליכים

במידה שננקט כנגד החייב הליך על-ידי ההוצאה לפועל וברצונו לבטל או לעכב את ביצוע ההליך, הוא יכול להגיש בקשה מנומקת לראש ההוצאה לפועל. יש לזכור, כבר בנקודה זאת כי הן הביטול והן עיכוב ביצוע הליך ההוצאה לפועל מותנה בהחלטה מפורשת של ראש ההוצאה לפועל או בית משפט מוסמך.

בבקשה לעיכוב הליכים לביצוע פסק דין, יכול החייב להגיש לבית המשפט בקשה לפסק הדין. אם החייב הגיש התנגדות לביצוע שטר, את בקשתו לעיכוב הליכים עליו להגיש לאותה לשכת ההוצאה לפועל. ראש ההוצאה לפועל מוסמך להשהות הליכים לתקופה קצובה, עד שהעניין יתברר בבית המשפט. הגשת הבקשה לדיון בפני בית המשפט, או הגשת בקשה לביטול פסק דין שנתן בית המשפט, אינם גורמים לעיכוב הליכים אוטומטי. על-מנת לעכב הליכים על החייב להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט. כלומר, לא די בהגשת הבקשה לראש ההוצאה לפועל על-מנת לעצור את ההליכים אלא יש להמתין לאישורו לבקשה זאת.
הסיבה שאנו מציינים עובדה משפטית זאת היא כי גם כאשר הלקוחות שלנו (הזוכים בתיקי ההוצאה לפועל) מעדכנים אותנו כי הוגשה בקשה לעיכוב הליכים, הרי שעדיין לא קץ הקץ על החוב. גם במצבים אלו ישנן שיטות לגבות את החוב - והן ברובן מסתמכות על מהירות התגובה של עורך הדין המקצועי מחד ומאידך על שימוש נכון ואמין במידע עסקי, מסחרי על החייב עצמו.

לעיתים מדובר על הפרשים של שבועות או על פערים של ימים. ברם, חלון הזמן הקצר הזה יכול להכריע את הכף לטובתו של הנושה, של הזוכה עצמו. באמצעות ערנות של עורך הדין המקצועי, באמצעות הכרות עם מלוא האפשרויות של החייב למנוע את גביית החוב ממנו ובאמצעות ניסיון לחזות את צעדיו העתידיים של החייב – ניתן למנוע את הנזקים לזוכה. ניתן, באמצעות תהליכי גבייה יעילים ואפקטיביים לגבות את מרבית החוב, גם כאשר מוגשת הבקשה לעיכוב ההליכים – וזאת, כפי שציינו בתחילה, בזכות ההוראה הברורה של המחוקק כי עיכוב הליכים לא נכנס לתוקפו עם הגשת הבקשה אלא עם אישורה.