נקיטת הליכים לפני אזהרה

הליכי ההוצאה לפועל עצמו מספקים לחייב הזדמנויות רבות מאוד לעכב את תשלום החוב. ראשית, יש לחייב 20 יום להגיש התנגדות לביצוע שטר. שנית, במהלך זמן זה הוא יכול ואף רשאי לבקש מראש ההוצאה לפועל לקבל חקירת יכולת.
נדמה לרגע קט כי מדינת ישראל בחרה להעדיף את החייב על פני הזוכה. נדמה כאילו החייב הוא המסכן והאומלל ולא אותו גוף או גורם או אדם שנותר בלי מימוש פסק הדין או שנתן סחורה והשיק חזר.
במסגרת זאת של התנהלות ההוצאה לפועל, משרדנו פועל בצורה מעט אחרת, בצורה שמקטינה ומצרה את צעדיו של הזוכה באותה תקופה בת העשרים ימים שנתנה המערכת החוקית בישראל לחייב.
אנו ממליצים ללקוחותינו להקליט את החייב עוד בטרם פתיחת התיק כנגדו (כאשר הזוכה יכול עדיין לדבר עם החייב) והן להשתמש בעיקולים בטרם המצאת האזהרה החייב שמטרתם לעצור מבעוד מועד מהחייב למלט את רכושו ו/או מציאת דרכים להימלט מתשלום החוב ותפקידם להפעיל על החייב לחץ (חוקי וכשר לחלוטין) להגיע איתנו, באי כוחו של הזוכה בתיק, להסדר תשלומים שיניח את דעתנו.
מה ניתן לעשות על-מנת להפעיל את ההליכים בטרם המצאת אזהרה?
אם אנו יודעים שברשותו של החייב נמצא נכס שקל מאוד למכור אותו על-מנת למלט אותו מידיו של הנושה (הזוכה בתיק) או אם אנו יודעים כי ישנו גוף או אדם או גורם שחייב כסף לחייב בתיק, ניתן לפנות לראש ההוצאה לפועל ולבקש ממנו עיקולים בטרם המצאת אזהרה למול נכסיו של החייב.
עיקולים אלו דומים מאוד לסעדים זמניים הניתנים בבית המשפט, מאחר ומדובר בפסק דין שכבר ניתן או בשטר חוב או בשיק שחולל, הרי שהיכולת של הזוכה לקבל עיקולים אלו, גבוהה לעין שיעור מהיכולת לקבל את אותם סעדים לו הדיון היה נערך בבית המשפט.
מה קורה לחייב שלפתע פתאום נודע לו כי הרכוש שלו (שמצוי אצלו או אצל צדי ג´) עוקל עוד בטרם קיבל אזהרה?
ראשית, ישנו סיכוי רב מאוד כי החייב יודע היטב בגין מה נוצר החוב. אם מדובר בשיק הרי שסביר מאוד להניח כי הוא מודע לעובדה שהשיק חזר. אם מדובר בהליך משפטי הרי שאין ספק כי הוא היה צד למשפט (הצד שהפסיד). המשמעות היא כי ידעת החוב לא בא לו בהפתעה גמורה.
מה שכן מגיע בהפתעה מלאה זאת העובדה כי הנושה בתיק, הזוכה עצמו, שמיוצג על-ידי משרדנו, לא מוותר לחייב, לא מאפשר לחייב להבריח את רכושו. משרדנו מצא כי פעמים רבות מאוד, חייבים שננקטו למולם עיקולים בטרם המצאת אזהרה, הגיעו להסדר מלוא החוב.
טכניקה זאת פועלת בצורה חוקית, תקנית לחלוטין ובאישורו המלא של ראש ההוצאה לפועל. טכניקות הגבייה באמצעות "עיקולים בטרם המצאת אזהרה" ידועות ומוכרות לנו שנים רבות ואנו ממליצים עליהן באופן עקבי ללקוחותינו. המטרה של גביית מלוא החוב, בכמה שפחות עלויות ובכמה שפחות זמן – מושגות בשיטה זאת לטובת לקוחות משרד עורכי הדין עמר.