חקירות יכולת

כאשר אנו פותחים תיק הוצאה לפועל כנגד חייב של לקוח שלנו, אנו מוצאים את עצמנו עומדים מול בקשה לחקירת יכולת שמעלה החייב. במהלך תהליך זה ינסה החייב להוכיח לראש ההוצאה לפועל כי היכולת שלו לשלם את החוב נמוכה מאוד, ועל-ידי כך לזכות בצו תשלומים המורה כי החייב משלם סכום חודשי (בדרך כלל נמוך). גם במקרים כאלו, ניתן לסייע לנושים, לזוכים, להשיג תוצאות טובות יותר למול החייב.

ההליך עצמו מתחיל כאשר החייב מקבל מכתב אזהרה מראש ההוצאה לפועל. בתוך 21 יום מיום קבלת מסירת האזהרה רשאי החייב לגשת לראש ההוצל"פ במקום מגוריו ולבקש להיחקר אודות יכולתו לשלם את חובו (חקירת יכולת) בשלב זה מגיש החייב תצהיר המעיד על מצבו הכספי ויכולת ההשתכרות שלו. למולו עומדים הנושים. חלקם מרימים ידיים (ולא בצדק, לדעתנו) כבר בשלב בו החייב מבקש חקירת יכולת.הלקוחות שלנו מקבלים מאיתנו את הייצוג המשפטי הטוב ביותר כאשר אנו מסייעים להם לעבור את השלב הזה של חקירת היכולת, למול החייבים שלהם, בצורה שתגרום לחייב להגיע איתם להסדר או להוביל את החייב לתשלום חודשי שיכסה מהר יותר אחר מלוא החוב שצבר למול הזוכה.

משרדנו ממליץ על שורה של צעדים כאשר החייב בתיק, ביקש לעבור חקירת יכולת אצל ראש ההוצאה לפועל. ראשית, אנו ממליצים ללקוחות שלנו להופיע פיזית (או מיוצגים על-ידינו) בפני ראש ההוצאה לפועל בתהליך חקירת היכולת. ככל שהזוכה מעורה יותר בתהליך הגבייה, כך עולה הסיכוי לגבות את מלוא החוב.

לעיתים נמליץ ללקוחותינו עוד בטרם המסירה לחייב להגיש בקשה לראש ההוצל"פ למתן עיקולים בטרם מתן אזהרה וזאת להקדים את החייב ולתפוס כספים ו/או נכסים הרשומים על שמו כדי שלא ימהר החייב וינסה להבריח את נכסיו לידי בני משפחתו ו/או חבריו הקרובים ובכך ימצא את עצמו הזוכה בפני שוקת שוברה וללא יכולת לגבות את חובו. את נכסיו של החייב ניתן לאתר באמצעות חקירה כלכלית המבוצעת ע"י חוקר פרטי. החוקר הפרטי דולה ממקורות המידע שלו אינפורמציה חשובה מאוד אודותיו של החייב. מקורות המידע של החוקר הפרטי הביאו לא פעם ולא פעמיים את הלקוחות שלנו לגלות כי החייבים הונו את בית המשפט בתיקי חקירת היכולת ו/או ביכולתם להבריח את נכסיהם לידי אחרים.

ברור, שבמצבים אלו, היכולת של החייב לשוב ולטעון כי יכולת התשלומים החודשית שלו מוגבלת, נמוכה יותר. כך, בעצם, יכולתו של הזוכה לקבל לידיו סכומי כסף גבוהים יותר בכל חודש, עולה.
זאת ועוד, במקרה בו החייב לא הגיע לחקירת היכולת שנקבעה לו, ניתן לבקש מראש ההוצאה לפועל להוציא צו תשלומים ישיר לחייב. במצב זה, אין ספק כי הימצאותו של הזוכה בתיק (או אנו כבאי-כוחו) מעלה את הסבירות כי הסכום שייפסק לחייב – יכסה את מלוא החוב בתקופת זמן קצרה ככל הניתן.