יעוץ משפטי לפורשים

משרדנו מטפל בפורשים ממקומות עבודה. אנו עושים את זה הן בעבור פורש בודד שסיים את עבודתו אבל מרבית עיסוקנו היא לסייע לארגונים ולגופים מוסדיים להעביר את הפורשים את תהליך הפרישה הנכון ביותר, היעיל ביותר והאפקטיבי ביותר שניתן.
פורשים מוצאים את עצמם עומדים למול מערכת לחצים נפשית וכלכלית לא פשוטה, בתוך עולם חדש של מושגים ותחושות שאינם מוכרים להם, המערבים תחושות קשות ביחד עם בעיות כלכליות לא פשוטות.
תהליך הפרישה מעבודה איננו דבר קל לא מהבחינה הרגשית ולא מהבחינה הכלכלית עבור אדם שסיים את עבודתו. מהבחינה הרגשית הפורש יכול להרגיש כי "עולמו חרב עליו" וכי במקום לקום בכל יום לעבודה הוא נמצא מחוץ למעגל העבודה. מהבחינה הכלכלית מדובר לעיתים בירידה דרסטית ברמת החיים עקב שינוי לרעה של ההכנסות החודשיות שקטנו או פסקו לחלוטין. זאת ועוד, לעיתים מדובר על שינוי מהותי של כל הרגלי החיים השוטפים והסטנדרטיים שהיו נחלתו של העובד. לעיתים משפיעה הפרישה של העובד לא רק עליו עצמו אלא גם על כל בני משפחתו.
פרישה מהעבודה יכולה להיות בעקבות פיטורים בודדים, גל של פיטורים, עזיבה מרצון בתנאים מועדפים או סיום עבודה בעקבות סגירת מחלקה, חטיבה או כל החברה כולה. פרישה יכולה להיות כתוצאה מגיל (כמו פנסיה) אך היא יכולה להיות כתוצאה משינוי מקום וכתובת מגורים של העובד או של המעסיק.
בכל מקרה של פרישה מהעבודה, משרדנו ערוך לתת שירותים מקיפים הן לחברה שמבצעת את תהליכי הפיטורים / התפטרות מרצון / פנסיה של עובדיה או למול העובד הבודד שמוצא את עצמו במערכה משפטית זאת, עם עולם מושגים חדש שלעיתים זר לו לחלוטין.
בפרישה של עובד באים לידי ביטוי (בנוסף לאספקטים הפסיכולוגיים) אלמנטים כספיים כבדי משקל עם סכומי כסף גדולים מאוד כמו פיצויי פיטורין, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות ועוד. לעיתים נצבר בקרנות אלו סכומי כסף גבוהים מאוד של עשרות, מאות ולעיתים גם מיליוני שקלים. סכומים אלו נצברו משך כל זמן עבודתו של העובד במקום העבודה והצטברו לידי סכומים גבוהים מאוד.
הפעילויות בהן משרדנו נוקט כאשר אנו מטפלים בפורש הן: בדיקת בטלות הפרישה עצמה (בטלות פיטורין, לדוגמא); בדיקה כלכלית ומשפטית של דו"חות קרנות הפנסיה; זכאות לפיצויי פיטורים; התמודדות למול ועדי העובדים, פדיון חופשות; בדיקת אי תחרות של העובד במקום עבודתו; בדיקת חופשות צבורות; בדיקת ההסכמים הקיבוציים או צווי ההרחבה; בדיקת מימוש זכויות סטטוטוריות של העובד או הוראות קוגנטיות שחלות על העובד והמעביד לא יכול היה להפר אותן במשך השנים; סיוע להשקעה בפתיחת עסק חדש; סיוע כלכלי להשקעה של סכום הפנסיה או הסכומים הגבוהים שנצברו עד כה לטובת העובד ועוד.
משרדנו ערוך לתת מענה הן לועדי עובדים עבור פורשים והן עבור חברות ועסקים שלהן יש מדי שנה מספר פורשים קבוע וידוע והן עבור פירמות או חברות להן יש קבוצה גדולה ונרחבת של פורשים באופן חד פעמי. אנו ערוכים לספק שירותים אלו ברמת מיידיות גבוהה מאוד תוך התחשבות ריגשית מחד ומתן יחס אישי ומקצועי לכל אחד ואחד מהפורשים שמגיעים למשרדנו מאידך.