מהו הליך פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל הינו הליך משפטי אשר תכליתו היא ריכוז נכסי חייב ומימושם באופן מרוכז ושוויוני לפי סוגי נושים. ההליך פשיטת רגל נועד לאנשים אשר אינו יכולים לשלם את חובותיהם. מטרתו של הליך זה הוא לאפשר לחייב פתיחת דף חדש בחייו הכלכליים על ידי קבלת הפטר. כלפי הנושים, מטרתו של ההליך הינה לאפשר להם יכולת פירעון קיימת ועתידית של החייב ומימוש נכסיו בצורה מרוכזת וזולה ללא הליכים נוספים אשר ספק אם יניבו פירות.

הליך פשיטת רגל מתחלק ל- 4 נושאים עיקריים:

1) בקשה לפשיטת רגל.

2) צו כינוס נכסים.

3) הכרזת פשיטת רגל.

4) צו הפטר.