הסדר נושים

הסדר נושים אחד מהאופנים של סיום הליכי פשיטת רגל הוא הסדר נושים בין החייב לנושיו. החייב יכול להציע הצעת הסדר לנושים בכל שלב של הליך פשיטת הרגל ואף קודם למתן צו כינוס, במסגרת סעיף 19 א' לפקודה פשיטת רגל.

מוגשת הצעה שבה מפורט הסכום המוצע בפשרה ו/או אחוז הדיבידנד המוצע לנושים, תנאי התשלום, מועדי התשלום של הסכום המוצע ותנאים אחרים הקשורים בהצעת ההסדר. עם קבלת הצעת ההסדר, הכנ"ר קובע אסיפת נושים להסדר ושולח הזמנה לכל הנושים של החייב בצירוף הצעת ההסדר. בידי הנושה עומדת האפשרות להגיע לאסיפה ע"מ למסור את עמדתו להצעה או לשלוח את עמדתו בכתב.

בכדי שהצעת ההסדר מטעם החייב תתקבל על ידי נושיו צריכה להתקבל הסכמתם של רוב הנושים שהביעו את עמדתם בקשר להצעת ההסדר (בכתב ובאסיפת הנושים), שיש להם לפחות 75% מערך התביעות של הנושים שהביעו עמדה.

במידה והנושים אינם מעוניינים להגיע לסדר עם החייב נקבע דיון בבקשה שבו יכולים הנושים המתנגדים להצעה לשטוח בפני בית המשפט את הטעמים להתנגדות טרם מתן החלטת ביהמ"ש. בית המשפט רשאי שלא לקבל את התנגדות הנושים ובכך תאושר הצעת ההסדר ויתחיל הליך ביצוע ההסדר עם הנושים שבסיומו יוכל החייב לעתור בבקשה לסיום הליכי פשיטת הרגל בהסדר.

משרדנו מתמחה בכל הקשור לפשיטות רגל ויכול להעניק לך את השירות הטוב ביותר, אין זה משנה אם הינך נושה או חייב אנו נעניק לך ליווי מלא לכל אורך התהליך.

צור קשר עוד היום בטלפון 077-2308350