צו הפטר

צו הפטר עם סיום הליך פשיטת הרגל וסילוק חובותיו של החייב בית המשפט יעניק לחייב צו הפטר. דרך נוספת לסיום הליכי פשיטת הרגל הינה ע"י הגשת בקשה לבית המשפט ע"י החייב למתן צו הפטר חלוט. צו חלוט מכריז על פושט הרגל הפטר מלשלם את כל חובותיו. בית המשפט יכול להעניק לחייב עוד סוגים של צווי הפטר כגון: הפטר חלקי, הפטר מותנה.

הפטר חלקי- בית המשפט רשאי לתת לחייב צו הפטר חלוט על חלק מחובותיו ועל השאר החובות על החייב להגיע להסדר מול הנושים.

הפטר מותנה- בית המשפט יכול להחליט להעניק לחייב צו הפטר מותנה שקובע כי החייב נדרש לשלם סכום כספי נוסף כתנאי לקבלת צו הפטר חלוט. צו הפטר מותנה, אינו מקנה לחייב פטור מהחובות שהצטברו. בהתאם להוראות פקודת פשיטת הרגל, חייב יכול להגיש בקשת הפטר בכל שלבי הליך פשיטת הרגל וזאת רק לאחר שהוכרז כפושט רגל. עם הגשת הבקשה להפטר, קובע בית המשפט דיון בבקשת ההפטר אליו מוזמנים הכנ"ר, וכל נושה שהגיש תביעת חוב או צוין כנושה בדו"ח על חובות ונכסים שהגיש החייב ובדיון זה מחליט בית המשפט האם לתת לחייב צו הפטר או לא.

לפני מועד הדיון מגיש הכונס הרשמי לבית המשפט תסקיר מטעמו בו מפורטת תוצאות חקירת החייב, הליכי מימוש נכסי החייב והכספים שנצברו בקופת הפש"ר (אם לחייב יש נכסים או שהצטברו כספים), התנהגות החייב המהלך ההליך ותביעות החוב שהוגשו ואושרו.

במסגרת הדיון שומע בית המשפט את עמדות הצדדים ומחליט האם לתת לחייב צו הפטר ואם לא. במידה ובית המשפט דוחה את בקשת ההפטר, הליכי פשיטת הרגל נמשכים כרגיל אך לחייב עומדת האפשרות להגיש בעתיד בקשת הפטר נוספת. מתן צו הפטר חלוט מסיים את הליכי פשיטת הרגל של החייב, מבטל את הצווים וההגבלות שהוטלו עליו במסגרת הליך פשיטת הרגל. צו ההפטר פוטר את החייב מכל חובותיו למעט חריגים הנמצאים בסעיף 69 לפקודת פשיטת הרגל לדוגמא: תשלום מזונות.

משרדנו מתמחה בכל הקשור לפשיטות רגל ויכול להעניק לך את השירות הטוב ביותר, אין זה משנה אם הינך נושה או חייב אנו נעניק לך ליווי מלא לכל אורך התהליך.

צור קשר עוד היום בטלפון 077-2308350