בקשת נושה

בקשת נושה פתיחת הליכי פשיטת רגל כנגד חייב אפשרית גם ע"י נושה של החייב, המעוניין לגבות את חובו במסגרת ההליך. לרוב, בקשת נושה מוגשת כאשר הוא מוצא עדיפות בגביית חובו דרך הליך פשיטת רגל על פני גביה בהוצל"פ.

לדוגמא: במקרים בהם לחייב יש נכס נדל"ן שמכירתו יכולה לצמצם את החוב ואף לכסות אותו. על נושה המבקש להגיש בקשה למתן צו כינוס ופשיטת רגל כנגד חייב, ולעמוד בכל תנאים הקבועים בסעיף 7 לפקודת פשיטת הרגל.

נושה או נושים המגישים בקשה בכדאי להכניס חייב להליך פשיטת רגל סכום החוב יהיה לא פחות מ- 87,400.55 ₪ (נכון לשנת 2015). מרגע שהנושה עומד בכל תנאי סעיף 7 לפקודה ייתן בית המשפט צו כינוס לחייב ומרגע זה חלים עליו ההגבלות עפ"י סעיף 42א לפקודת פשיטת הרגל כגון: אי הקמת תאגיד במישרין או בעקיפין ואיסור פעילות כללית על מנת לא ליצור חובות חדשים.

משרדנו מתמחה בכל הקשור לפשיטות רגל ויכול להעניק לך את השירות הטוב ביותר, אין זה משנה אם הינך נושה או חייב אנו נעניק לך ליווי מלא לכל אורך התהליך.

צור קשר עוד היום בטלפון 077-2308350